KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cílem prezentace SZIF na výstavě Země živitelka

12/08/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

Cílem prezentace SZIF na výstavě Země živitelka je přehlednou formou přiblížit návštěvníkům proces administrace dotací a také propagace značky KLASA

Praha 10.8.2011 – Na dnešní tiskové konferenci konané na Ministerstvu zemědělství Státní zemědělský intervenční fond představil své propagační aktivity na letošním ročníku výstavy Země živitelka.

 

Výstavu Země živitelka vnímá SZIF jako jeden z nejdůležitějších milníků svých komunikačních aktivit v průběhu celého roku. V letošním roce byl zvolen nový model. Prezentace bude probíhat ve dvou výstavních expozicích – na stánku značky KLASA, který bude zároveň i prodejním místem pro výrobce, jejichž výrobky byly oceněny certifikátem KLASA (výrobci budou zastoupeni v počtu 21) a na stánku SZIF/KLASA, kde kromě informací o činnosti SZIF budou návštěvníkům nabízeny pravidelné ochutnávky výrobků oceněných certifikátem KLASA. Kromě těchto dvou expozic byla vybrána k propagaci značky KLASA zábavná forma prezentace – roadshow, která proběhne na ploše vedle pavilonu T1. Součástí této akce bude kuchařská show a různé doprovodné programy pro děti.

 

Mimo již tradiční důraz, kladený během výstavy na podporu značky KLASA, se SZIF v letošním roce bude snažit informovat návštěvníky o své hlavní činnosti – administraci dotací. „Konkrétně nám jde o poskytování detailních informací o procesu podávání jednotlivých žádostí o dotace", říká ředitel SZIF Oldřich Černoch. Propagace bude dále zaměřena na podrobnou informovanost příjemců dotací o průběhu kontrol ze strany inspektorů SZIF. Bude představen nový systém přijímání žádostí o dotace, který bude spočívat v postupném odbourávání papírové formy. V administraci příjmu žádostí bude SZIF v nejbližším období přecházet k úplné elektronizaci. Například od podzimu roku 2011 zavede SZIF v rámci své komunikace se žadateli elektronický podpis.

 

„Komfort žadatelů je pro nás zásadní prioritou, která je založena na snižování administrativní zátěže kladené na žadatele během celého procesu administrace žádostí o dotace", upřesňuje ředitel SZIF Oldřich Černoch a dodává, „veškerá propagace a prezentace hlavní činnosti SZIF bude proto zacílena tímto směrem".

 

Významným vrcholem propagačních aktivit SZIF na letošním 38. ročníku výstavy Země živitelka je předání nových certifikátů KLASA oceněným výrobkům, které proběhne při slavnostním zahájení v Pivovarské zahradě.