KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čeští zemědělci vydělali v loňském roce přes šest miliard korun

17/08/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR – tisková zpráva

 

Pro české zemědělství byl rok 2010 úspěšný, zisk zemědělců vystoupal na 6,2 miliardy Kč a některá odvětví, jako například rostlinná produkce, výrazně vzrostla.

 

Naproti tomu i nadále klesá živočišná výroba. I přes úspory a škrty ve státním rozpočtu se zemědělcům navýšily celkové dotace, které dosáhly 38,5 miliardy Kč. Podle údajů Ministerstva zemědělství tím současně nebezpečně stoupá závislost českého zemědělství na dotacích, na jednoho pracovníka v zemědělství jde již o 260 tisíc korun.

 

Jak ukazují čísla ze Zelené zprávy, české zemědělství je v poměrně slušné kondici. Celkový ziskčeského zemědělství meziročně vzrostl 2,5krát na 6,2 miliardy korun. Celková zemědělská produkce se vyšplhala na 94 miliard Kč. Po vstupu do Evropské unie dosáhl celkový zisk zemědělství přibližně 52 miliard korun, na každý unijní rok tedy připadá zisk 7,4 miliardy, zatímco před vstupem do EU zemědělci prodělávali průměrně 2,1 miliardy Kč ročně,“ zhodnotil situaci ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

I přes rozsáhlé vládní úspory dotace pro zemědělce v roce 2010 vzrostly na 38,5 miliardy Kč, v roce 2009 byly ve výši 37,9 miliardy. Zemědělci v současnosti pobírají dotace o 250 % vyšší než před vstupem ČR do Evropské unie. Výše průměru dotace na jednoho pracovníka v zemědělství jsou v současnosti 260 tisíc Kč ročně a jejich většina plyne z Bruselu. Dotace se podílí na čisté přidané hodnotě ve výši přibližně 70 %.

 

„Negativní stránkou dotací pak je rostoucí závislost našeho zemědělství na dotacích, která samozřejmě snižuje tolik potřebnou konkurenceschopnost.Proto také Ministerstvo zemědělství například podporuje kvalitní potraviny, přispívá projekty Programu rozvoje venkova k modernizaci zemědělství a pomáhá podnikání v oblastech s větší přidanou hodnotou,“ zdůraznil ministr Fuksa.

 

Rostlinná výroba roste, živočišná klesá

Z údajů Zelené zprávy lze vysledovat pozitivní růst výnosů rostlinné produkce, především pšenice a řepky, ale na straně druhé české zemědělství dlouhodobě trápí pokles u živočišné výroby, zejména u prasat, drůbeže a jatečného skotu. Negativní stálici představuje záporná bilance agrárního zahraničního obchodu, která činí-5,8 miliardy Kč. Tuto tendenci podtrhuje rostoucí dovoz masa a masných výrobků spojený s poklesem vývozu tradičních výrobků (pivo, slad, chmel). Pozitivní výjimkou u živočišné produkce je zvýšení výnosnosti výroby mléka.