KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žňové zpravodajství AK ČR 2011 č. 1/2011

13/07/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Obiloviny

K 12. 7. 2011 bylo sklizeno 13 428 ha obilovin, to je necelé 1 % z celkové sklizňové plochy 1 349 663 ha. Z toho pšenice jen 1 151 ha a ozimého ječmene 12 277 ha. Sklizeň začala ve srovnání s loňským rokem dříve, ale masivnější nástup do sklizně brzdí časté bouřky a lijáky. Například v r. 2008 byla ke stejnému datu  sklizena již polovina ploch ozimého ječmene, letos je to jen 12 %. Přitom byla v r. 2008 plocha ozimého ječmene 141 176 ha výrazně větší než letos 100 809 ha.

Hektarový výnos je zatím u ozimé pšenice 4 t, loňský průměr byl 4,99 t, letošní odhad ČSÚ 5,16 t, u ozimého ječmene zatím 4,84, odhad ČSÚ 4,50 t.
Sklizeň obilovin nebyla zahájena v Libereckém a Karlovarském kraji.

V reakci na tlaky k jednání o výkupních cenách obilí nabízíme k dispozici aktuální informace o vývoji, odhadech a kvalitě sklizně v některých zemích EU. Z dosavadních informací lze předpokládat, že kvalitního obilí a řepky nebude v celé EU nadbytek a měl by tak být zajištěn jeho odbyt za dobré realizační ceny.

Odhady sklizně obilí z Velká Británie, Francie, Německa, Belgie, ale i západní části Polska a Itálie se ukazují díky vlně sucha a také velkému výskytu škůdců v meziročním srovnání cca o 10-15 % nižší, východní Anglie až o 25-30 %. Žně v těchto zemích už začaly, momentálně do sklizňových prací prakticky všude prší, což se může promítnout do kvality zrna. Německo již avizovalo možnost dovozů obilí. U obilí jsou obavy, že opět klesnou celosvětové zásoby, dojde k úbytku EU exportu především do severní Afriky a na Blízký Východ.

 

Řepka

K 12.7 bylo sklizeno 3 575 ha, to je 3% sklizňových ploch s výnosem 3,09, loňský průměr byl  2,83 t a odhad ČSÚ JE 2,83 t.

V Německu je velký dopad sucha také na plochy řepky (pokles z 1,48 mil. ha na 1,3 mil. ha), s odhadovanými výnosy okolo 3,2 t/ha a s absencí zásob. Se snížením výnosů o 10 – 20 % počítá také Francie.

 

 

Příloha: prezentace ČSÚ na tiskové konferenci 12.7. 2011

V Praze 12. července 2011     

Zpracovali: Ing. Jan Záhorka 
                            Valerie Ivašková