KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Účet České republiky za odškodnění pěstitelů zeleniny činí přibližně 6,5 mil Kč

20/07/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

Praha 13.7.2011 – Státní zemědělský intervenční fond vyčíslil celkovou sumu za Českou republiku z přijatých žádostí českých pěstitelů zeleniny o odškodnění.

 

Evropská komise vyčlenila z rozpočtu Evropské unie na kompenzaci pěstitelům zeleniny za ušlé zisky způsobené bakterií E.coli částku 210 miliónů EUR. V ČR bylo možné si vybrat ze dvou režimů uplatnění odškodnění, a to konkrétně buď stahování z trhu již vypěstovaných produktů či nesklízení produktů. Termín pro podání žádostí o podporu na SZIF skončil dnem 11. července. SZIF obdržel celkem deset oznámení o provedení opatření pro odškodnění od sedmi žadatelů a po provedení kontroly na místě a upřesnění výměry plochy vyčíslil celkovou částku mimořádné podpory ve výši 6 375 529 Kč.

 

SZIF odešle vyčíslení kompenzace za ČR na Evropskou komisi nejpozději do 18. července 2011. Evropská komise provede celkovou sumarizaci požadavků jednotlivých členských zemí a následně vymezí přesnou částku pro jednotlivé země. V případě, že celková suma za jednotlivé členské země přesáhne původně alokovanou částku pro toto výjimečné kompenzační opatření, dojde k poměrnému krácení finančních prostředků i pro jednotlivé země.

Konečný termín pro platbu této mimořádné podpory je stanoven evropským předpisem na 15. října 2011.