KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Soupis ploch osevů k 31. 5. 2011

12/07/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 11.7.2011

 

Komentář

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2011 činí 3 504 tis. ha, tj. o 20 tis. ha méně (o 0,6 %) než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 516 tis. ha, což je snížení o 24 tis. hektarů (o 1,0 %) proti roku předchozímu.

 

Její podíl na celkové zemědělské půdě je 71,8 %. Na trvalé travní porosty připadá 942 tis. ha, tj. o 6 tis. ha (o 0,6 %) více než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 26,9 %. Výměra orné půdy neoseté a úhoru 28 tis. ha se snížila, a to o 17 tis. ha (o 37,2 %) a reprezentuje 1,1 % ze sledované výměry orné půdy.

 

Obiloviny jsou pěstovány na 59,0 % osevní plochy (58,4 % orné půdy), z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 32,4 % osevní plochy. Okopaniny tvoří 3,4 %, olejniny 18,7 % (z toho řepka 15,0 %), plodiny sklízené na zeleno na orné půdě 17,0 % (z toho jednoleté 9,8 %) osevní plochy.

 

Obilovinami osetá plocha ve výši 1 468 tis. ha je o 9 tis. ha (o 0,6 %) vyšší než v roce minulém. Luskovinami bylo oseto 22 tis. ha, což je o 9 tis. ha méně. Okopaniny zaujímají 85 tis. ha a to představuje zvýšení o 869 ha. Nižší osevní plocha je u olejnin, a to 464 tis. ha, tj. o 26 tis. ha méně a u plodin technických je to 475 tis. ha, to je o 25 tis. ha méně než v roce 2010. Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 423 tis. ha, to je o 17 tis. ha více než v roce minulém.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky
Komentář

 

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2011
 1. část
 2. část

Struktura ploch osevů zemědělských plodin
 zrniny, okopaniny, technické plodiny
 plodiny sklízené na zeleno, ostatní plodiny

 

Plochy osevů k 31. 5. 2011 podle krajů

zrniny, okopaniny
 1. část (Praha – Liberecký kraj)
 2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

 

technické plodiny, plodiny sklízené na zeleno
 1. část (Praha – Liberecký kraj)
 2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

 

zelenina, ostatní plodiny
 1. část (Praha – Liberecký kraj)
 2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

 

zemědělská půda
 1. část (Praha – Liberecký kraj)
 2. část (Královéhradecká – Moravskoslezský kraj)

 

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2011
 Graf 1 zrniny celkem, obiloviny celkem
 Graf 2 pšenice, žito, ječmen
 Graf 3 brambory celkem, cukrovka technická, řepka

 

Zpráva ke stažení