KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ředitel SZIF jednal s představiteli nevládních organizací

29/07/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

Praha 28.7. 2011 – Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu(SZIF) Oldřich Černoch se v průběhu tohoto týdne sešel s představiteli Agrární komory České republiky(AK ČR) vedené prezidentem Janem Velebou a také s vedením Potravinářské komory České republiky (PK ČR) v čele s jejím prezidentem Miroslavem Tomanem.

 

Tato jednání byla pracovního charakteru a byla primárně zaměřena na aktuální oblasti administrace dotací Státní zemědělské politiky (SZP).

Mezi diskutovaná témata patřil nový systém administrace projektových opatření Programu rozvoje venkova (PRV) ve 13. kole. Vedení SZIF vysvětlilo představitelům nevládních organizací základní principy tohoto pilotního projektu, který vede k zjednodušení procesu administrace dotací a také k jeho zrychlení. Ze strany nevládních organizací zaznělo, že vnímají tento pilotní projekt pozitivně. Taktéž kladně hodnotili, že tato změna přináší snížení finančních nákladů žadatelů. Představitelé AK ČR a PK ČR přislíbili předat na SZIF od svých členů technické připomínky či návrhy dalšího možného vylepšení pro případná vylepšení při plošném zavádění tohoto systému ve 14. kole PRV.

 

Ředitel Oldřich Černoch také představil novou koncepci administrace příjmu žádostí, která se zaměří na celkovou elektronizaci a SZIF ji začne postupně implementovat od podzimu tohoto roku. „ Dojde k zavádění elektronického podpisu a postupnému odbourávání papírové formy podávání žádostí. V kontextu této změny je ovšem zapotřebí podrobně připravit systém poradenství v jednotlivých okresech tak, aby zemědělci měli systémovou oporu při podávání svých žádostí“, zdůraznil ředitel SZIF Oldřich Černoch. Od vedení AK ČR zaznělo, že koncepčně zpracovaný a nastavený poradenský systém je z jejich pohledu nesmírně významný a pro zemědělce důležitý.

 

Další okruhy byly zaměřeny na aktuální situaci PRV ve vyhlášeném 13. kole, zejména se prodiskutovaly možnosti a návrhy řešení výrazného převisu u tohoto kola a také aktuální finanční prostředky k čerpání PRV do konce programového období.

 

Předmětem jednání byl také postup SZIF v oblasti termínů a způsobu výplat plošných opatření. Na závěr SZIF informoval o možnostech využití evropských finančních prostředků pro propagační programy jednotlivých komodit.

 

„Jsem velmi rád, že jsme společně navázali na naše prvotní setkání z února letošního roku a velmi vítám a respektuji stanoviska představitelů nevládních organizací. Pravidelná setkání pracovního charakteru vnímám jako přínosná pro všechny strany“, doplnil ředitel SZIF Oldřich Černoch.