KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

POZEMKOVÝ FOND ČR POZASTAVUJE UZAVÍRÁNÍ SMLUV S 30LETÝM SPLÁTKOVÝM REŽIMEM

01/07/11
viz. zdroj

Zdroj: PF ČR

 

Nabývání zemědělské půdy podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, způsobem, kdy je s nabyvatelem podle § 6, §  7 a§ 8 uzavřena kupní smlouva s 30letým bezúročným splátkovým režimem dle § 9 odst. 6 téhož zákona, představuje dle názoru Evropské komise veřejnou podporu dle čl. 107 smlouvy o fungování Evropské unie, neslučitelnou se společným trhem, a tedy podporu nedovolenou.

 

Proto Pozemkový fond ČR z důvodu nadřazenosti práva Evropských společenství nad právem České republiky, konkrétně nad zákonem č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů přistupuje k pozastavení uzavírání kupních smluv v 30letém splátkovém režimu. Dle výše uvedeného zákona nebudou vyhlašovány nové veřejné nabídky podle § 7 ani obchodní veřejné soutěže podle §  8, ato do doby, než budou pravidla pro nabývání zemědělské půdy uvedena do souladu s právem Evropského společenství. Na odpovídající úpravě nyní Pozemkový fond ČR intenzivně pracuje.

 

Prodeje pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů se zaplacením kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy pokračují bez jakéhokoliv omezení.

Případné dotazy ze strany zemědělské veřejnosti zodpoví Ing. Jarmila Korbelová na tel.: 296 164 218