KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozemkový fond ČR odloží srpnovou nabídku pozemků

27/07/11
viz. zdroj

Zdroj: www.pfcr.cz

Pozemkový fond ČR se rozhodl odložit srpnovou nabídku prodeje pozemků dle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., která měla být vyhlášena 12. 8. 2011. Tato nabídka bude sloučena s nabídkou říjnovou a vyhlášena bude 12. 9. 2011. Fond k tomuto kroku přistoupil z toho důvodu, že současná právní úprava bezúročného splácení kupních cen není v souladu s unijní legislativou a uzavírání kupních smluv je možné pouze při zaplacení kupní ceny najednou. Tímto krokem Pozemkový fond ČR vychází vstříc zemědělcům, kteří získají dostatečný čas k zajištění finančních prostředků na nákup pozemků.
 

Praha, 20. 7. 2011 – Nabývání zemědělské půdy podle zákona č. 95/1999 Sb. způsobem, kdy je s nabyvatelem podle § 6, §  7 a § 8 uzavřena kupní smlouva s 30letým bezúročným splátkovým režimem dle § 9 odst. 6 téhož zákona, představuje dle názoru Evropské komise veřejnou podporu neslučitelnou se společným trhem, a tedy podporu nedovolenou.
 

Pozemkový fond ČR z důvodu nadřazenosti práva Evropských společenství nad právem České republiky proto přistoupil k pozastavení uzavírání kupních smluv v 30letém splátkovém režimu. Prodeje pozemků se zaplacením kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy pokračují bez omezení.
 

„Rozhodli jsme se sloučit srpnový a říjnový termín nabídky prodeje pozemků. Zemědělci tak získají delší čas k zajištění finančních prostředků k nákupu pozemků. Pozemkový fond ČR současně získá delší dobu k tomu, aby mohl připravit příslušné úpravy vlastních postupů při prodeji,“ uvedl Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR a dodal: „Požádali jsme Ministerstvo zemědělství, aby jako legislativní orgán a garant zmíněných zákonů, navrhlo novelizaci právních předpisů tak, aby podmínky uzavírání smluv korespondovaly s unijní legislativou.“
 

Veškeré potřebné informace, které se týkají pozastavení uzavírání smluv s 30letým splátkovým režimem, jsou umístěny na webových stránkách Pozemkového fondu ČR www.pfcr.cz, kde je také uvedena speciální kontaktní linka pro zemědělskou veřejnost, na kterou se mohou obracet s případnými dotazy.
 
 
Ivo Vysoudil
tiskový mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 491
GSM: +420 602 315 171
E-mail: i.vysoudil@pfcr.cz