KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Parlament podporuje právo členských států zakázat či omezit pěstování GMO

13/07/11
viz. zdroj

Zdroj: www.europarl.europa.eu/cs

 

Podle návrhu legislativy, o kterém poslanci hlasovali v úterý, by členské státy EU měly mít možnost na svém území zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů, a měly by mít možnost odůvodnit tato opatření environmentálními faktory.

 

Pozměňovací návrh ke stávající legislativě, schválený 548 hlasy pro, 84 proti a 31 se zdrželo hlasování, teď bude předložen Radě k dalšímu projednání. Zpravodajka Corinne Lepage (ALDE, FR) k tomu řekla: “Jsem ráda, že Parlament dospěl k dohodě v tak složité záležitosti, jako jsou geneticky modifikované potraviny, která byla roky předmětem veřejného zájmu. Pokud se Radě podaří najít společný postoj, umožní tato dohoda zemím a regionům odmítnout pěstování geneticky modifikovaných potravin, pokud se tak rozhodnou."
 

Důvody zákazu
 
Komise navrhla umožnit členským státům EU zakázat pěstování GMO z jakýchkoliv důvodů kromě zdraví nebo životního prostředí, které měly být posuzovány pouze Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Parlament, odhodlaný zajistit stabilnější právní základ v rámci mezinárodních obchodních pravidel, trval na tom, že by členské státy měly mít právo odůvodnit zákaz ochranou životního prostředí. Tyto důvody by mohly zahrnovat např. odolnost proti pesticidům, zachování biodiverzity nebo nedostatek údajů o možných negativních důsledcích na životní prostředí.
 

Parlament také zvážil možnost, že sociálně-ekonomické dopady by mohly poskytovat zákonné důvody pro zákaz.
 

Náklady případné kontaminace
 
Poslanci vyzývají k tomu, aby členské státy přijaly opatření, kterými by se zabránilo kontaminaci konvenčního a ekologického zemědělství, a zajistily, že osoby odpovědné za případné incidenty tohoto druhu budou finančně odpovědné.
 

Aktualizace kontrol bezpečnosti EU
 
Bezpečnostní kontroly a schválení na úrovni EU zůstanou i nadále podmínkou pro pěstování GMO. Zatímco projednávaný návrh nemá vliv na tento proces, poslanci Evropského parlamentu připomínají Komis, že pravidla těchto kontrol vyžadují určitá vylepšení.
 

Dodnes bylo v EU uděleno schválení dvěma geneticky modifikovaným odrůdám plodin: jedná se o kukuřici a brambory pěstované pro výrobu škrobu. Několik zemí EU (Rakousko, Francie, Řecko, Maďarsko, Německo a Lucembursko) uplatnilo restrikce pomocí tzv. "ochranné doložky" umožňující kompletní zákaz pěstování některý geneticky modifikovaných plodin v rámci stávající směrnice z roku 2001.
 

Odkaz : 20110705IPR23305