KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Označování potravin: Jasnější a srozumitelnější informace pro spotřebitele

13/07/11
viz. zdroj

Zdroj: www.europarl.europa.eu/cs

 

Evropský parlament ve středu schválil nová pravidla pro označování potravin, která spotřebitelům umožní rozhodnout se při nákupu potravin informovaněji a zvolit zdravější variantu. V budoucnu bude muset být na obalech jasně viditelný energetický obsah, stejně jako množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

 

Parlamentní zpravodajka, německá poslankyně Renate Sommer, která vedla dohodou zakončená jednání s Radou, v rozpravě předcházející hlasování uvedla: "I přes politické a ideologické rozdíly v EP a přes národní postoje se nám podařilo dospět k dobrému kompromisu."

"Cílem nových pravidel je poskytnout více informací spotřebitelům, aby se při nákupu mohli rozhodovat informovaněji. Z nových pravidel bude mít užitek i potravinový průmysl, neboť přinesou větší právní jistotu, méně byrokracie a všeobecně i lepší legislativu, což je velmi důležité pro malé a střední podnikatele, kteří tvoří více než 80% evropského potravinářského sektoru." 

Povinné informace
 
Podle nových pravidel budou veškeré informace o energetickém obsahu, množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli povinně uvedené v jedné tabulce na obalu výrobku. Všechny informace budou muset být přepočítané na 100g nebo na 100ml, případně přepočítané na jednu porci.

Alergeny
 
Podle stávajících pravidel musí být všechny přísady – včetně těch, které vyvolávají alergické reakce – uvedeny na obalu potravinového výrobku. V budoucnu budou alergeny muset být zvýrazněny v obsahu ingrediencí, aby spotřebitelé mohli najít informace na první pohled.

Podle nových pravidel bude informace o alergenech muset být uvedena i u nebalených potravin, jako jsou například potraviny podávané v restauracích nebo v jídelnách. Rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou tyto informace zpřístupněné zákazníkovi, bude ponecháno na jednotlivých členských státech.

Označení místa původu
 
Označování původu u některých potravin, jako jsou např. hovězí maso, med, olivový olej a čerstvé ovoce a zelenina je povinné i podle současné legislativy, stejně tak jako v případě, kdy by mohlo chybějící označení zákazníka zmást. Na základě požadavku Parlamentu bude zavedena povinnost uvádět zemi původu čerstvého masa z prasat, ovcí, koz a drůbeže. Evropská komise musí připravit předpisy pro implementaci do dvou let od vstupu nového nařízení v platnost.

V budoucnu by povinnost uvádět zemi původu mohla být rozšířena na další potraviny (jako např. na mléko nebo na nezpracované potraviny). Komise ale nejdřív musí zhodnotit uskutečnitelnost takového opatření a případné náklady na jeho zavedení.
 

Konec klamání spotřebitele
 
Nová pravidla také více chrání spotřebitele před v omyl uvádějícími obaly potravin, nápisy na nich a vyobrazenými grafikami.
 

Potraviny, které vypadají podobně jako jiné potraviny, ale jsou vyrobeny z odlišných přísad, např. sýru podobné potraviny z rostlinných zdrojů (tzv. "imitace potravin"), bude možné v budoucnu snadno identifikovat. Tam, kde byla podstatná přísada, kterou může spotřebitel v potravině očekávat, nahrazena jinou přísadou, bude tento fakt muset být jasně uveden dostatečně velkým písmem na přední straně obalu vedle názvu, říká dohoda.
 

Maso tvořené spojením kousků masa, musí být označeno jako "zformované maso", totéž platí pro "zformované rybí maso".
 

Kdy nové předpisy vstoupí v platnost?
 
Výrobci potravin budou mít tři roky na přizpůsobení se novým pravidlům po jejich schválení a vydání v Úředním věstníku EU. Výrobci pak budou mít navíc dva roky, (celkem tedy pět let) na uplatnění pravidel týkající se nutričních hodnot. Pokud bude informace o nutričních hodnotách dobrovolně součástí balení k dřívějšímu datu, pak nejpozději po třech letech bude muset odpovídat novým pravidlům.
 

 

Odkaz : 20110705IPR23384