KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ovocnářská unie ČR získala nominaci na Evropskou ekologickou cenu pro podnikatele 2012

12/07/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

v kategorii „environmentální management“

Ovocnářská unie ČR uspěla s projektem „Integrovaná produkce ovoce“ v soutěži společnosti Business Leaders Forum a bude se v kategorii „environmentální management“ příští rok v červnu za ČR ucházet o Evropskou ekologickou cenu. Ministerstvo zemědělství podporuje „Integrované pěstování ovoce“ od roku 2005.

 

Čeští ovocnáři pěstují ovoce v souladu s ochranou životního prostředí a daří se jim nabízet zákazníkům velmi kvalitní plody. „Potvrzuje to i nominace naší unie na ekologickou cenu. Jde o prestižní ocenění naší dlouholeté práce na zdokonalování systémů integrované produkce, tedy pěstování kvalitního ovoce při uplatnění ekologicky šetrných metod. Jejich cílem je ochrana životního prostředí v ovocných sadech a organizmů, které v něm žijí,“ řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

 

Ministerstvo zemědělství podporuje od roku 2005 „Integrované pěstování ovoce“, prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Loni v jeho rámci vyplatilo téměř 100 milionů korun dotací. Výsledky podpory se promítly do nárůstu výměry ovocných sadů zařazených do systému integrované produkce, a to z 4,6 tisíc hektarů v roce 2005 na 11 tisíc hektarů v roce 2010.

 

„Ocenění považuji za příklad pozitivní a efektivní spolupráce a důkaz toho, jak Ministerstvo zemědělství podporuje pěstitelskou praxi s ohledem na ochranu životního prostředí,“řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

Evropská ekologická cena pro podnikatele vyjadřuje mj. podporu firmám, které chápou význam ochrany životního prostředí a aktivně podnikají kroky vedoucí k jeho zlepšení. Je určena podnikům, které v uplynulých dvou letech zlepšily životní prostředí např. díky environmentálně šetrnému produktu a inovačním procesům.

 

Společnost Business Leaders Forum je sdružením mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem. Vznikla v Praze v roce 1992 z iniciativy několika předních českých firem a mezinárodní organizace The Prince of Wales International Business Leaders Forum, jejímž prezidentem je princ Charles.