KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odhady sklizně – operativní zpráva k 20.6.2011

12/07/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 11.7.2011

 

KOMENTÁŘ

 

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2011 byl následně proveden k 20. červnu 2011 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

 

 

První letošní odhad předpokládá produkci základních obilovin ve výši 6 547 tis. tun zrna. Při porovnání s loňskou skutečností je to o 374 tis. tun více, tj. o 6,1 %. Odhadovaný průměrný hektarový výnos základních obilovin 4,85 t/ha je o 0,28 t/ha vyšší než loňská definitivní sklizeň (4,57 t/ha).

 

Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se očekává ve výši 4 218 tis. tun, což je o 225 tis. tun (o 5,6 %) více než byla sklizeň 2010. Odhadovaný výnos 5,24 tuny z jednoho hektaru je vyšší o 0,16 tun proti loňské skutečnosti. Odhad produkce jarního ječmene činí 1 198 tis. tun, tj. o 109 tis. tun (o 10,0 %) více než je loňská skutečnost. Hektarový výnos odhadovaný ve výši 4,40 t/ha je o 0,49 t/ha (o 12,5 %) vyšší než loňská skutečnost.

 

Odhadovaná sklizeň brambor raných (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je 36 tis. tun při výnosu 20,88 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném výnosu 2,83 t/ha činí 1 056 tis. tun, což je zvýšení proti loňské definitivní sklizni o 14 tis. tun tj. o 1,3 %.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Metodické vysvětlivky
Komentář

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2011
porovnání s výsledky v roce 2010
celkem

 

kraje
pšenice 
ječmen
žito, oves, triticale 
obiloviny, brambory rané, řepka 
jahody, třešně, višně
rybíz, angrešt 

 

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů

Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy

Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce

 

Zpráva ke stažení