KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odhad úrody základních obilovin a řepky je vyšší než loňská sklizeň 11.7. 2011

12/07/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 11.7.2011

Odhady sklizní – červen 2011

 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. 6. 2011 se předpokládá sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) ve výši 6 547 tis. tun a sklizeň řepky ve výši 1 056 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní se úroda zvýší u základních obilovin o 374 tis. tun (tj. o 6,1 %) a u řepky o 14 tis. tun (tj. o 1,3 %).

 

* * *

 

Odhadovaná sklizeň základních obilovin celkem 6 547 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 374 tis. tun (tj. o 6,1 %) vyšší. Na letošní sklizeň mají vliv vyšší očekávané výnosy (u všech základních obilovin kromě ozimého ječmene). Osevní plocha základních obilovin celkem však od roku 2007 každoročně klesá. Odhadovaný výnos základních obilovin 4,85 t/ha je v porovnání s rokem 2010 vyšší o 6,1 %. Počasí v průběhu vegetace očekávanou úrodu obilovin zatím výrazně nepoškodilo.

 

Produkce nejrozšířenější zemědělské plodiny v ČR, pšenice ozimé (32,4 % z celkové osevní plochy), se očekává ve výši 4 218 tis. tun, což je o 225 tis. tun (o 5,6 %) více než v roce 2010. Osevní plocha se meziročně zvýšila o 20 tis. ha (o 2,6 %) a odhadovaný průměrný hektarový výnos vzrostl o 3,1 % na 5,24 t. Rovněž pšenice jarní vykazuje letos rozšíření osevní plochy o 9 tis. ha (o 19,3 %) a při předpokládaném výnosu 4,14 t/ha (loni 3,51 t/ha) je odhad sklizně 238 tis. tun (nárůst o 41,0 %). U ostatních druhů základních obilovin došlo k poklesu osevních ploch, přičemž ječmen celkem a oves jsou na historickém minimu.

Odhad sklizně jarního ječmene činí 1 198 tis. tun, tj. o 109 tis. tun více než loni. Přes menší osevní plochu 272 tis. ha (pokles o 2,4 %), avšak díky vyššímu odhadovanému hektarovému výnosu 4,40 t/ha (loni 3,91 t/ha) se očekává sklizeň o 10,0 % vyšší než loni. U ječmene ozimého došlo ke snížení osevní plochy o 8,5 % na 101 tis. ha. Při shodném odhadovaném výnosu jako byl loňský, 4,50 t/ha, se letos očekává sklizeň 453 tis. tun, meziročně nižší o 8,6 %.

Potvrzuje se pokles zájmu i o pěstování žita, jehož osevní plocha letos klesla na 25 tis. ha (meziroční snížení o 17,4 %), při současném zvýšení hektarového výnosu z loňských z 3,91 t/ha na letošních 4,23 t/ha se předpokládá úroda ve výši 106 tis. tun (pokles o 10,6 %).

 

Řepka je dnes v ČR druhou nejrozšířenější plodinou s podílem na struktuře osevních ploch 15,0 %. Při rekordní osevní ploše 373 tis. ha a předpokládaném výnosu 2,83 t/ha (stejný jako loni) se očekává úroda ve výši 1 056 tis. tun (meziroční nárůst o 1,3 %).

 

Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin i ovoce jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva za červen.

Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů v České republice k 31. květnu 2011.

 

Příloha: Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)  

 

Metodické poznámky:

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě Termín ukončení sběru dat: 20. 6. 2011 Termín ukončení zpracování: 8. 7. 2011 Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červen (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a raných brambor) – též na http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/2121-11 Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 7. 2011 zveřejní Český statistický úřad 11. 8. 2011.