KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství usiluje o snížení korupčních rizik a zvýšení transparentnosti úřadu

12/07/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

 

V souladu se Strategií vlády v boji proti korupci a na základě systematického zmapování korupčních rizik i detailního zhodnocení řídících a kontrolních mechanismů vzniká na Ministerstvu zemědělství nový Protikorupční program. Jeho cílem je minimalizovat korupční rizika a zvýšit transparentnost úřadu uvnitř resortu i směrem k veřejnosti.

 

„V současné době dokončujeme a postupně bude zaváděn do každodenní praxe nový protikorupční program Ministerstva zemědělství, který reflektuje usnesení vlády o strategii v boji proti korupci na roky 2011 a 2012,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.

Nově bude stanoven v rámci MZe gestor pro oblast řízení korupčních rizik, který bude určovat časový harmonogram postupných kroků a zadávat s tím spojené úkoly. Úkoly gestora budou přímo řízeny ministrem zemědělství. Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení budou průběžně vyhodnocovat korupční rizika a přijímat účinná opatření k jejich minimalizaci.

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací je možno už v současné době oznamovat na záznamník protikorupční telefonní linky 221 812 275 nebo elektronicky na adresu korupce@mze.cz.

Řadu již existujících opatření nový protikorupční program rozšíří nebo konkretizuje, ať se jedná o zveřejňování informací na internetu, aktualizaci etických norem a průběžné proškolování zaměstnanců v otázce etiky nebo dopracování zásad vnitřních kontrolních činností.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR