KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednání o politice běží

26/07/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Společná zemědělská politika Evropské unie pro období 2014 až 2020 je téma, na které bylo a bude napsáno mnoho článků, protože je pro české zemědělce zcela zásadní.

 

Následující text je stručnou rekapitulací aktuálního vývoje vyjednávání. Agrární komora ČR intenzivně pracuje na vyjednávání v rámci konsorcia nevládních organizací k vyjednávání společné zemědělské politiky, kde kromě Agrární komory ČR jsou členy Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR a několik velkých zemědělských a potravinářských podniků.

 

Je třeba si vážit spolupráce s Potravinářskou komorou ČR a potravinářů, u kterých by se mohlo zdát, že se jich společná zemědělská politika netýká tolik jako zemědělců, přesto správně vyhodnotili, že potravináři mají v ČR šanci, jen pokud tu bude fungovat rentabilní zemědělství.

Toto konsorcium prodloužilo smlouvu se společností BXL Consulting, s. r. o., kterou vede Pavel Telička, do konce roku 2011. Firma poskytuje strategické poradenství ve vyjednávání. Je to řemeslo jako každé jiné, a jde o to, že nemůžeme zkoušet, jestli to zvládneme sami nebo ne. Spolupráce funguje velmi dobře i s Ministerstvem zemědělství ČR, kde probíhají pravidelné schůzky a výměna informací s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou a jeho celým vyjednávacím týmem, včetně stálého zastoupení v Bruselu.

 

Co se podařilo

 • Prestiž ČR v Bruselu
  Podařilo se získat určitou prestiž ČR při vyjednávání. Samozřejmě, máme koho dohánět, například Francouze a Němce, ale v rámci nově vstoupivších zemí EU-12 jsme určitě zařazeni mezi ty, které berou vážně, a to je způsobeno naší jednotou, jasnými požadavky a tvrdou prací.
 • Získání blokační menšiny v rámci Rady EU proti zastropování
  Ministrovi zemědělství Ivanu Fuksovi se podařilo vyjednat podpis deklarace proti zastropování 21. února 2011 a daří se tuto blokační menšinu držet pohromadě, což je důležitý signál pro Evropskou komisi. Je pozitivní, že český ministr svolá jednání této menšiny v rámci poslední Rady, kam s potvrzením stanoviska dorazí ministři Německa, Velké Británie, Rumunska a Slovenska. To jsme si mohli v minulosti jen stěží představit. Je důležité tuto menšinu udržet a ještě se pokusit o její rozšíření.
 • Nastavení spolupráce s našimi europoslanci a Evropským parlamentem
  Ze začátku to šlo ztuha, ale v současné době můžeme konstatovat , že je nastavená dobrá komunikace se všemi poslanci v Evropském parlamentu za Českou republiku a je zajištěna jednotná pozice našich poslanců ke společné zemědělské politice (SZP). V tomto velmi pomohl poslanec Jan Březina. Podařilo se navázat spolupráci i se zpravodajem Evropského parlamentu (EP) na SZP Albertem Dessem. To, že hlasovalo pro náš pozměňovací návrh proti zastropování 104 poslanců EP, je určitě úspěch, přestože návrh nebyl přijat. Je to signál a hlavně zkušenost pro budoucí období, kde půjde o skutečné schvalování.
 • Vyjednávání o rozpočtu
  Při našem jednání s premiérem Petrem Nečasem se podařilo dojednat stanovisko premiéra k rozpočtu, které jsme již publikovali a které znamená pozitivní posun.
  Komise představila 29. června návrh rozpočtu, který je uveden v tabulce 1.

 

Tab. 1 – Návrh rozpočtu pro období 2014 až 2020

Program

Období

2007 – 2013

Období

2014-2020

Rozdíl

v %

I. Pilíř SZP

293 mld. eur

282 mld. eur

-3,8

II. Pilíř SZP – Program rozvoje venkova

77 mld. eur + 19 mld. eur na pokrytí inflace za sedm let = 96 mld. eur

90 mld. eur – navýšení na pokrytí inflace nebylo schváleno

-6,3

Speciální platby přesunuté z I. pilíře do jiné části rozpočtu

 

15 mld. eur

 

Celkem na SZP

389 mld. eur

387 mld. eur

-0,5

 

Specifikace speciálních plateb, které jsou v jiné části rozpočtu EU

 • 4,5 miliardy eur na výzkum a inovace, na bezpečnost potravin, bioekonomiku a udržitelné zemědělství;
 • 2,2 miliardy eur na bezpečnost potravin v okruhu 3;
 • 2,5 miliardy eur na potravinovou pomoc pro nejchudší osoby v okruhu I;
 • 3,5 miliardy eur na nové rezervy pro krizové situace v zemědělství;
 • až 2,5 miliardy eur na Evropský globalizační fond.

 

Tab. 2 – Roční alokace (mld. eur)

Pilíř SZP

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I. pilíř

43 515

42 244

41 623

41 029

40 420

39 618

38 831

38 060

II. pilíř – PRV

13 890

13 618

13 351

13 089

12 832

12 581

12 334

12 092

 

To určitě není špatný výsledek, ale je třeba dál bojovat. Je to zatím jenom návrh a není jasné, jaký bude mít vliv na rozpočet rozšíření o Chorvatsko, zda je třeba kalkulovat s většími platbami  pro Rumunsko a Bulharsko , o než v minulém období žádaly tyto země.. Proto jednoznačně požadujeme u II. pilíře pokrýt inflaci navýšením plateb stejně, jako to bylo schváleno na roky 2007-2013.

Dále v rámci představení rozpočtu Evropská komise sdělila, že bude v návrhu SZP navrženo zastropování s přihlédnutím na zaměstnanost v podnicích a že bude 30 % přímých plateb tvořit takzvaná zelená vrstva. U zelené vrstvy bude zásadní, co vlastně bude znamenat. Pokud to bude dodržení střídání plodin, určitého zeleného pokryvu přes zimu a dodržení dnes již přísných podmínek GAEC a cross compliance, tak to problém nebude, ale pokud tam bude v této době naprosto nelogická povinnost minimálního úhoru a další opatření, která jdou proti konkurenceschopnosti evropského zemědělství, tak je třeba proti tomu tvrdě bojovat. Proto je ozelenění naše priorita číslo 2.

Spravedlivé rozdělení na národní obálky


Spravedlivé rozdělení, to bude velký oříšek a je to pro nás také velký úkol vybojovat co nejvíce pro ČR. Bude to opatrné našlapování a vyjednávání až do konce. Kromě celkového balíčku pro ČR je také zásadní podpora citlivých komodit rostlinné výroby a živočišné výroby, které se potýkají v současné době v problémech a jsou nenahraditelné pro zajištění rovnováhy zemědělské soustavy a zaměstnanosti na venkově. Dále je důležité odstranění rozdílů v národních a regionálních dotacích, které nás v některých komoditách velmi poškozují.

 

Co nás čeká

V říjnu představí komise první legislativní návrh pravidel SZP na roky 2014 až 2020 v paragrafovaném znění, kde již budou konkrétní parametry.  Agrární komora ČR  bude intenzivně pracovat v září na komisi a DG AGRI, aby bylo toto první představení pravidel co nejpřijatelnější. Následně bude probíhat dlouhé vyjednávání o konečné podobě pravidel, které lze odhadnout až na 24 měsíců, to znamená definitivní schválení zhruba v polovině roku 2013. Na schválení se musí shodnout komise, Rada EU a Evropský parlament.

Je třeba doufat, že nám po celé toto období vydrží energie, jednota a kvalitní ministr zemědělství, aby výsledek byl pro české zemědělce a potravináře co nejlepší. Chci požádat i vás, zemědělce, abyste nás v tomto úsilí podpořili, protože jde opravdu o hodně všem českým zemědělcům.

Ing. Bohumil Belada
viceprezident Agrární komory ČR