KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Integrovaná produkce ovoce – současný trend v ovocnářství

29/07/11
viz. zdroj

Zdroj: Ovocnářská unie ČR

 

Pěstitelé ovoce v České republice věnují prioritně svoji pozornost tomu, aby jejich ovoce bylo kvalitní, zdravé a jejich pěstitelské postupy šetrné k životnímu prostředí. Tyto pěstitelské technologie se nazývají „Integrovaná produkce ovoce“. V současné době je tímto způsobem v České republice obhospodařováno na dvě třetiny sadů.

 

Integrovaná produkce ovoce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Tato technologie propojuje pěstitelské a ekonomicky efektivní systémy s ochranou životního prostředí a zdraví.

 

Cíle integrované produkce ovoce:

 • Prosazovat ekonomicky přijatelnou a trvale udržitelnou produkci ovoce, která splňuje požadavky na udržování životního prostředí pro multifunkční zemědělství, zejména jeho složky sociální, kulturní a rekreační.
 • Produkovat zdravé ovoce vysoké kvality s minimálním výskytem reziduí pesticidů.
 • Podporovat a udržovat vysokou biologickou rozmanitost v ekosystému sadů a jejich okolí.
 • Upřednostňovat využití přírodních regulačních mechanismů proti škodlivým organismům
 • Chránit a podporovat dlouhodobou úrodnost půdy a minimalizovat znečišťování vody, půdy a vzduchu.

 

Integrovaná produkce ovoce je kontrolovaný systém, kde jsou prováděny:

 • Rozbory těžkých kovů v půdě a v plodech
 • Rozbory závlahové vody
 • Rozbory na obsah živin v listech a půdě
 • Kontrola obsahu reziduí pesticidů v plodech
 • Audit hospodaření přímo na farmách nezávislou kontrolou

 

Integrovaná produkce ovoce je dobrovolný systém hospodaření nad rámec zákonných norem:

 • Prioritně používá biologické a bioracionální metody
 • Jsou introdukování predátoři
 • Regulace škodlivých činitelů jen při překročení prahu škodlivosti
 • Je zakázáno používat razantní a neselektivní pesticidy
 • Hnojení provádět pouze na základě analýz živin
 • Je garantován snížený obsah zbytků reziduí v produktech (max. 75 % limitu daného příslušnou evropskou směrnicí)

 

Výsledek integrovaného systému pěstování ovoce:

 • Kvalitní, zdravé a cenově dostupné ovoce pro spotřebitele
 • Trvale udržitelná ochrana životního prostředí

 

Význam pro pěstitele:

 • Podpora pěstitelů z fondů EU prostřednictví Programu rozvoje venkova
 • Výhodnější přístup na trh (možnost získat označení „Klasa“, snaží zisk certifikátů kvality např.“Globalgap“)

 

Další informace