KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace Agrární komory ČR č. 20/2011

27/07/11
viz. zdroj

Vyjádření AK ČR k pozastavení podpory MZe v oblasti spolufinancování bioplynových stanic z PRV

V Praze 26. července 2011

Informace Agrární komory ČR č. 20/2011

Vyjádření AK ČR k pozastavení podpory MZe v oblasti spolufinancování bioplynových stanic z PRV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obsahem dnešní naší informace je závažná skutečnost, která se udála 22. července t.r., tedy rozhodnutí ministra zemědělství Ivana Fuksy pozastavit podporu bioplynových stanic v rámci 13. kola programu PRV záměru b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, opatření III.1.1 Diverzifikace činností zemědělské povahy. Tisková zpráva MZe, kterou ministerstvo tento krok sdělilo veřejnosti je v příloze této informace. Argumenty, které toto rozhodnutí ministra zdůvodňují jsou nesmyslné a nepravdivé. To uvádíme v matriálu „Podklady pro tiskovou konferenci AK ČR 25.7. – Bioplynové stanice“.

Vedení AK ČR se domnívá, že došlo k naprosto bezprecedentnímu kroku, který byl učiněn za našimi zády (po zastavení prodejů státní půdy již podruhé v krátkém období), retrospektivně a v přímém rozporu s dosavadní politikou ministra a vlády v této oblasti.
Vedení AK ČR se domnívá, že v tomto případě nejde jenom o samotné bioplynové stanice, ale o základní etiku a normy podnikatelského prostředí, jeho předvídatelnost a možnost budovat si vůbec nějaké podnikatelské záměry a plány.
Máme indicie, že celá záležitost vznikla na popud předsedy vlády Petra Nečase. Je skutečností, že šéf poradců premiéra Martin Říman je současně předsedou Dozorčí rady ČEZ (od 13.8.2010).

Naše reakce na vzniklou situaci jsou a budou následující:
• mimořádná tisková konference AK za účasti zástupců bankovního sektoru a ZS ČR, která se konala 25.7.2011;
• dopis premiérovi Petru Nečasovi – bude odeslán nejpozději 27.7. 2011;
• jednání s ministrem zemědělství po jeho návratu z dovolené – uskuteční se 16.8.;
• svolání shromáždění žadatelů o podporu na výstavbu a modernizaci BPS 13. kola PRV (105 subjektů), na které bude pozván ministr zemědělství, předseda vlády, agrární politici, zástupci bank a média.

Cílem veškerých aktivit je dohodnout se na obnovení administrace shora uvedeného programu PRV.
V další části dnešní informace vám zasíláme pro vaši potřebu podklady, které včera k tomuto případu dostala média a žádáme vás, abyste jich ve své práci aktivně využili v regionálních médiích.

        Ing. Jan Veleba
        Prezident AK ČR

Příloha: Tisková zpráva MZe z 22. července 2011

Zastavení administrace žádostí na realizaci bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova
22.7.2011
Tisková zpráva – Oznámení žadatelům, kteří předložili ve 13. kole příjmu žádostí projekt v rámci záměru b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (příjem žádostí 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011).

Ministr zemědělství Ivan Fuksa s ohledem na situaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie dal pokyn k zastavení administrace žádostí na výstavbu bioplynových stanic. Hlavním důvodem tohoto kroku je reflektování dalšího vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci Evropské unie a zároveň s tím souvisejících kontextů na poli agro – potravinářské produkce. Ukazuje se také, že hrozí riziko neúměrného nárůstu výkupu dotované energie. Dalším důvodem je úspora finančních prostředků. Bioplynové stanice se budou moci dál stavět, ovšem bez dotací. Využití cíleně pěstované biomasy nadále bude představovat nezastupitelnou roli v energetické koncepci. Nicméně Ministerstvo zemědělství společně s dalšími partnery bude hledat nejefektivnější způsob podpory obnovitelných zdrojů energie reflektující současnou situaci.

Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

Příloha 1. Podklad pro TK k bioplynovým stanicím

Příloha 2. Mimořádná TK k bioplynovým stanicím

Příloha 3. Vyjádření GE Money