KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká republika obdrží zpět 50 mil EUR z rozpočtu EU 2010

13/07/11
viz. zdroj

Zdroj: www.europarl.europa.eu/cs

 

Rozpočet − 05-07-2011 – 17:10

Poslanci v úterý odhlasovali nižší příspěvky členských státků do letošního rozpočtu EU. Tyto peníze pocházejí z přebytku rozpočtového roku 2010. České republice bude takto vráceno 50,6 mil. euro.

Celková částka, která byla vrácena členským státům, je 4,54 miliard EUR. 2,72 mld. EUR z celkové částky představují zbytky z programů realizovaných v roce 2010. Zbytek pochází z pokut, úroků z prodlení a kurzových rozdílů. 
 

Výsledek dnešního hlasování je: 619 pro, proti 39 a 11 se zdrželo hlasování.
 

Pro přehled o vrácených částkách jednotlivým členským státům viz tabulka níže:
 

Členský stát

Změna v rozpočtu

Belgie

– 130 911 830

Bulharsko

– 12 599 367

Česká republika

– 50 621 080

Dánsko

– 88 583 723

Německo

– 922 894 175

Estonsko

– 4 980 590

Irsko

– 48 123 148

Řecko

– 84 195 529

Španělsko

– 381 161 659

Francie

– 740 852 370

Itálie

– 571 966 026

Kypr

– 6 293 730

Lotyšsko

– 6 191 661

Litva

– 9 860 488

Lucembursko

– 10 570 481

Maďarsko

– 35 811 599

Malta

– 2 088 825

Nizozemí

– 218 397 409

Rakousko

– 104 337 375

Polsko

– 133 314 462

Portugalsko

– 59 119 421

Rumunsko

– 46 336 945

Slovinsko

– 12 888 128

Slovensko

– 24 905 776

Finsko

– 66 270 167

Švédsko

– 126 883 265

Spojené království

– 639 235 054

Celkem

-4 539 394 283

 

 

 

Odkaz : 20110704IPR23281