KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna v zákonu proti zájmům zemědělců

07/06/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Před rokem jsme před Poslaneckou sněmovnou velmi hlasitě žádali poslance, aby přehlasovali veto prezidenta republiky, které tehdy udělil novele zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Ta nám zabezpečovala vyšší podíl přimíchávaných biopaliv domácí produkce. Poslanci nám tehdy vyhověli a ústavní většinou veto prezidenta přehlasovali.

Velmi jsme si oddechli, protože tímto aktem dostaly podporu zejména ozimá řepka a cukrovka. Tedy značná část českých zemědělců.

V minulém čísle tohoto týdeníku poslanec Ladislav Skopal zveřejnil rozsáhlý článek: Mýty a legendy o kafilérních tucích. Důvodem je pravděpodobně zamlžit podstatu jeho pozměňovacího návrhu k tomuto, pro české zemědělce výhodnému zákonu, který z nám nepochopitelných důvodů navrhl a který byl 6. května ve sněmovně při nízké účasti poslanců schválen. Nutno zdůraznit, že svoji novelu s nikým ze zemědělské veřejnosti nekonzultoval, což pokládáme za velmi zvláštní.

Poslanec Ladislav Skopal (místopředseda zemědělského výboru) načetl 28. dubna 2011 úpravu shora uvedeného zákona v části, která se týká § 45, odst. 2, písmeno c), která podle jeho návrhu zní:

„c) směsi minerálních olejů uvedených v odst. 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto metylesterů mastných kyselin musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených.“

Slova původního textu „metylestery řepkového oleje“ jsou nahrazena slovy „metylestery mastných kyselin“, což ve svém důsledku znamená, že v původně navrženém znění byly předmětem snížené sazby spotřební daně pouze směsi nafty a MEŘO a nikoliv směsi nafty a metylesterů mastných kyselin vyrobených například z fritovacích palmových a dalších olejů. Skopalův návrh zdaňuje sníženou sazbou spotřební daně i metylestery ve směsích s naftou, vyrobené na bázi například fritovacích či palmových olejů, čímž tyto zvýhodňuje na stejnou úroveň, jako ty vyrobené pouze na bázi řepkového oleje. Snížená sazba spotřební daně je 7665 Kč/1000 l, plná sazba, kterou je před Skopalovým návrhem dnes zatížena směs nafty s metylesterem mastných kyselin je 10 950 Kč/1000 l.

Jejich zvýhodnění, načtené poslancem Skopalem, povede ke zvýšenému dovozu palmového a dalších olejů, které jsou levnější pro výrobu metylesteru než řepkový, a tím i k nižšímu zájmu ze strany výrobců metylesteru o řepku. Kromě jiného u některých surovin na bázi živočišných tuků nebo rostlinných olejů pro výrobu metylesteru mastných kyselin není vždy zaručena jeho kvalita a dodržení standardů, což by ve svém důsledku mohlo způsobit i zpochybnění celého programu s dopady na spotřebitele.

Vedení AK ČR