KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská politika po roce 2013: zelenější, spravedlivější, konkurenceschopnější

29/06/11
viz. zdroj

Zdroj: Evropská společenství

 

Europoslanci požadují zachování současné úrovně výdajů rozpočtu EU na zemědělství do roku 2020 v zájmu bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, vytváření nových pracovních míst a zajištění konkurenceschopného evropského zemědělství.

 

Cílem usnesení je předem upozornit na pozici Parlamentu vůči nadcházející reformě společné zemědělské politiky (SZP), která probíhá souběžně s jednáním o víceletém rozpočtu EU na období 2014 – 2020.

 

V reakci na fámy o snížení pomoci poskytované z druhého pilíře poslanci zopakovali, že podporují poskytnutí adekvátních finančních prostředků také pro rozvoj venkova. 

 

"Hlasování vyslalo komisaři (Dacian Cioloş) jasný signál a já doufám, že Komise bude mít naše názory na paměti a začlení je do konečného legislativního návrhu," řekl Albert Dess (EPP, DE), který usnesení připravil.

 

Zelenější SZP

Pokud je prvořadým úkolem zemědělské politiky poskytovat zároveň bezpečné, vysoce kvalitní potravinářské výrobky a přispívat k ochraně životního prostředí a obnovitelným zdrojům, pak musí být poskytnuty adekvátní prostředky, které by pobízely zemědělce k využívání moderních technik šetrných k životnímu prostředí, říkají europoslanci.

 

Přímé platby zemědělcům by měly být více navázané na "zelenější opatření" (nízké emise CO2, nízká spotřeba energie). Na celoevropské úrovni by měl být zaveden pobídkový systém, 100% financovaný z peněz EU, který by poskytoval podporu zemědělcům, kteří používají zemědělské postupy zaměřené na dosažení udržitelnějších výrobních systémů. 

 

Spravedlivější rozdělení finančních prostředků z EU

Financovaní zemědělství by mělo být rozděleno spravedlivěji mezi jednotlivé členské státy a různé druhy zemědělců. Parlament navrhuje, aby každá země EU v budoucnu obdržela určitý minimální procentní podíl průměrné úrovně přímých plateb v EU. Europoslanci schvalují zavedení horní hranice přímých plateb na zemědělce, ale zdůrazňují, že nová pravidla musí vzít v potaz velikost, způsob práce a úroveň ochrany životního prostředí k každém jednotlivém podniku.

 

Aby se zabránilo zneužívání veřejných peněz, měly by být přímé platby vyhrazeny pro "aktivní zemědělce", tj. ty, kteří skutečně půdu využívají pro výrobu.

 

Stabilita: spekulace, krizové řízení a vyjednávací síla zemědělců 

Poslanci se domnívají, že boj proti spekulacím se zemědělskými komoditami a extrémní volatilita cen vyžaduje řešení na globální úrovni, aby byla  zaručena větší stabilita pro zemědělce a zajištění dodávek potravin pro širokou veřejnost. Parlament navrhuje celosvětový systém hlášení zemědělských zásob, který by pomohl v boji proti spekulacím se zemědělskými komoditami.

 

Mléko

Ve snaze zajistit bezpečné dodávky mléka poslanci požádali Komisi, aby sledovala trh s mlékem a aby použila dostatečné politické nástroje pro mléko a mléčné výrobky i po roce 2015. Současný systém kvót bude odstraněn v roce 2014.

 

Další kroky

Nelegislativní usnesení bylo přijato aklamací. Komise předloží svůj návrh legislativního balíčku v na podzim a Evropský parlament bude spolurozhodovat – společně s Radou – o konečném obsahu právních předpisů.

 

Odkaz : 20110622IPR22328 Zemědělství − 23-06-2011 – 16:59 Plenární zasedání