KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda je pro narovnání podmínek

13/06/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

V uplynulé pondělí se sešli zástupci Agrární komory ČR a konsorcia pro řešení reformy společné zemědělské politiky s předsedou vlády Petrem Nečasem. „Vláda bude při jednání o budoucnosti společné zemědělské politiky EU (SZP) od roku 2014 prosazovat zachování objemu rozdělovaných peněz na současné úrovni přibližně 55 miliard eur ročně (přes 1,3 bilionu korun).

 

Kabinet bude zároveň prosazovat narovnání nestejných dotačních podmínek mezi jednotlivými členy unie,“ shodně po jednání u premiéra potvrdil výstup z této schůzky jak Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, tak tiskový odbor vlády.

„Pan premiér přislíbil, že vláda České republiky bude usilovat o udržení objemu společné zemědělské politiky na úrovni 55 miliard eur za předpokladu, že bude zachován růst ekonomiky Evropské unie a že na celkový rozpočet unie bude alokováno jedno procento hrubého domácího produktu Evropské unie,“ upřesnil Veleba.

Premiér prý zároveň vyjádřil farmářům podporu ve snaze o vyjednání rovných podmínek a odmítnutí zastropování přímých plateb, které by tuzemské podniky, jež jsou v průměru největší v Evropě, připravilo ročně až o dvanáct miliard korun. Podle Nečase by zavedení stropů zvýšilo nezaměstnanost na venkově a prohloubilo rozdíly mezi venkovem a městem v neprospěch venkova. „Pan premiér přislíbil, že vyjednávání reformy společné zemědělské politiky, která představuje čtyřicet procent rozpočtu Evropské unie, bude důležitou součástí aktivit vlády ČR,“ podotkl dále Veleba.

Celkově by měl být unijní rozpočet pro zemědělce i podle předpokladů Evropské komise zachován po roce 2013 na zhruba stejné úrovni jako v současnosti. Farmáři aktuálně dostávají zhruba 55 miliard eur ročně, tedy přes 1,3 bilionu korun, což je asi 40 procent celého rozpočtu EU. Tato částka ale ještě může doznat změn během jednání o rozpočtu unie pro roky 2014 až 2020.

Zemědělské dotace by po reformě měly být více vázány i na ochranu životního prostředí. Evropským zemědělcům se ale spojení dotací s ochranou životního prostředí příliš nelíbí. Podle nich se tak jen zvýší náklady na zemědělskou výrobu a naruší celá produkce potravin v Evropě.

(mr)