KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010-zpráva o trhu s biopotravinami

17/06/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Předkládaná zpráva o trhu biopotravin v České republice s názvem Statistická šetření ekologického zemědělství (EZ) je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č. 4212), jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe).

 

Obsahem tématického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o bioprodukci a jejím uplatnění na ekofarmách a dále od roku 2009 nově sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin.
 

Rok vydání: 2011

 

Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny

 

Vydalo: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Přiložené dokumenty:
Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010