KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23.-26. 6. 2011, Brno – Výstaviště

14/06/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Přehled doprovodného programu

 

Hlavní program – pavilony F a G1

 

Čtvrtek, 23. 6. 2011 – Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

10.00 – 11.00
Slavnostní zahájení výstavy – kočárový průvod, slavnostní projevy hostů
Místo konání: pavilon F

11.00 – 17.00
Národní šampionát MASNÉHO skotu, přehlídka, hodnocení s odborným komentářem, předání cen vyhodnoceným chovatelům

11.00 – 12.00
soutěžní přehlídka plemenných býků

12.00 – 17.00
soutěžní přehlídka dle jednotlivých plemen a kategorií
Místo konání: pavilon F

Součástí bude i soutěž juniorů (příprava a předvedení vlastního zvířete).

11.00 – 12.00
Přehlídka a hodnocení prasat s odborným komentářem 
Místo konání: pavilon G1

12.00 – 16.00
Předvádění a hodnocení kombinovaných plemen ovcí a plemen koz – s odborným komentářem
Místo konání: pavilon G1

Pátek, 24. 6. 2011 – Den chovatelů DOJNÉHO SKOTU a PRASAT

9.30 – 14.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU, přehlídka, hodnocení s odborným komentářem, vyhlášení šampiónky a předání cen vyhodnoceným chovatelům
Místo konání: pavilon F

14.00 – 16.00
ŠAMPIONÁT ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU, přehlídka, hodnocení s odborným komentářem, vyhlášení vítězky a předání cen vyhodnoceným chovatelům
Místo konání: pavilon F
Součástí bude soutěž pro děti „Odhad hmotnosti trojčat jalovice“. Hlasovací lístky  bude možné vhazovat do bedny umístěné na stánku Svazu chovatelů českého strakatého skotu v pavilonu F, st. 002.

9.30 – 12.00
Klasifikace plemenných beranů a kozlů
Místo konání: pavilon G1

13.00 – 14.00
Předvádění a hodnocení prasat – s odborným komentářem
Místo konání: pavilon G1

14.00 – 16.00
Předvádění a hodnocení masných a speciálních plemen ovcí s odborným komentářem
Místo konání: pavilon G1

Sobota, 25. 6. 2011 – Den chovatelů OVCÍ a KOZ

9.00 – 10.00
Mistrovství ČR ve stříhání ovcí, hodnocení a předání cen chovatelům ovcí a koz

9.00 – 10.00
1. kolo soutěže ve stříhání ovcí
Místo konání: pavilon G1

10.00 – 11.00
Předvádění prasat
Místo konání: pavilon G1

11.00 – 17.00
Mistrovství ČR ve stříhání ovcí, hodnocení a předání cen chovatelům ovcí a koz

11.00 – 12.00
2. kolo soutěže ve stříhání ovcí

12.00 – 13.00
přehlídka a hodnocení kombinovaných plemen ovcí

13.00 – 14.00
3. kolo soutěže ve stříhání ovcí

14.00 – 15.00
přehlídka a hodnocení masných plemen ovcí

15.00 – 16.00
4. kolo soutěže ve stříhání ovcí

16.00 – 17.00
přehlídka a hodnocení plemen koz a ostatních plemen ovcí, Místo konání: pavilon G

10.00 – 11.00
Přehlídka oceněného masného skotu, Místo konání: pavilon F

11.00 – 12.00
Přehlídka oceněného dojného skotu, Místo konání: pavilon F

13.00 – 15.00
Soutěž Junior teamu ČSCHMS, Místo konání: pavilon F

15,00 – 16,00
Přehlídka oceněného dojného skotu, Místo konání: pavilon F

16,00 – 17,00
Přehlídka oceněného masného skotu, Místo konání: pavilon F

 

Neděle, 26. 6. 2011 – Den chovatelů KONÍ

10,00 – 15,00
Mistrovství ČR ve stříhání ovcí, předvádění oceněných kolekcí plemen ovcí a koz

10,00 – 11,00
1. Semifinále soutěže ve stříhání ovcí

11,00 – 12,00
přehlídka oceněných kolekcí kombinovaných plemen ovcí a plemen koz

12,00 – 13,00
2. Semifinále soutěže ve stříhání ovcí

13,00 – 14,00
přehlídka oceněných kolekcí masných a speciálních plemen ovcí

14,00 – 15,00
Finále soutěže ve stříhání ovcí, Místo konání: pavilon G

10,00 – 11,30
Přehlídka oceněného dojného a masného skotu, Místo konání: pavilon F

11.30
Vyhlášení výsledků „MISS SYMPATIE“, Místo konání: pavilon F

 

 

WESTERNOVÝ PROGRAM KONÍ

+ PROGRAM ASOCIACE SVAZŮ CHOVATELŮ KONÍ ČR
Místo konání: volná plocha A

ČTVRTEK, 23. 6. 2011

09.30 – 09.35  Zoologická zahrada města Brna
09.35 – 09.55  Equipoint komunikační hry – kůň versus divák
09.55 – 10.00  Parawestern – sdružení Šemík
10.00 – 10.10  Western Riding – ukázka ovládání koně ve cvalu
10.10 – 10.30  Trail a Western Pleasure – ukázka soutěžních disciplín
10.30 – 15.00  Přehlídka a hodnocení koní – program ASCHK ČR
15.00 – 15.10  Nástup koní Westernového ranče a Farmy JOHN DEERE
15.10 – 15.15  Hunter – aneb američtí koně v anglickém stylu
15.15 – 15.25  Trail speciál – jizda zručnosti
15.25 – 15.35  Komunikace s koněm ze země
15.35 – 15.50  Koňská záchranka
15.50 – 17.00 Lasování, team sorting (třídění), team penning (zahánění do ohrady) – práce jezdce s dobytkem

PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE, 24. – 26. 6. 2011

09.30 – 09.35  Zoologická zahrada města Brna
09.35 – 09.55  Equipoint komunikační hry – kůň versus divák
09.55 – 10.00  Parawestern – sdružení Šemík

10.00 – 10.20  Přehlídka koní – program ASCHK ČR – slavnostní zahájení
10.20 – 10.30  Rej chladnokrevných hřebců
10.30 – 10.45  Ukázka zápřeže (jednospřežní, dvojspřeží, čtyřspřeží, tandem)
10.45 – 11.05 Předvedení plemenných hřebců na ruce (Starokladrubský běl., Arab or. A1/ 1, Tinker, Cob, Hucul)
11.05 – 11.30 Předvedení kolekce klisen haflingů s hříbaty

11.30 – 11.40  Nástup koní Westernového ranče a Farmy JOHN DEERE
11.40 – 11.45  Hunter – aneb američtí koně v anglickém stylu
11.45 – 11.55  Trail speciál – jízda zručnosti
11.55 – 12.05  Komunikace s koněm ze země
12.05 – 12.20  Koňská záchranka
12.20 – 13.00 Lasování a team sorting (soutěž týmů John Deere, Budvar) – práce jezdce s dobytkem

13.00 – 13.10 Začátek programu ASCHK ČR – vyhlášení šampióna a šampiónky výstavy (slavnostní defilé)
13.10 – 13.40 Parkurové skákání ČSP
13.40 – 14.20 Skákání ve volnosti (ČT, MT, KK)
14.20 – 14.40 Ukázka zápřeže (jednospřežní, dvojspřeží, čtyřspřeží, tandem)
14.50 – 15.00 Předvedení chladnokrevných klisen
15.00 – 15.20 Ukázka čtverylky (MT a KK)
15.20 – 15.50 Ukázka hipoterapie (MT)
15.50 – 16.00 Barokní ježdění (Starokladrubský kůň Frís)

16.00 – 16.05  Equiteam a koně na ruce
16.05 – 16.25  Trail a Western Pleasure – ukázka soutěžních disciplín
16.25 – 16.40  Equipoint komunikační hry – kůň versus divák
16.40 – 16.50  Vanda Hybnerová a poník Pijon – minishow
16.50 – 17.00  Western Riding – ukázka ovládání koně ve cvalu
17.00 – 17.05  Zoologická zahrada města Brna
17.05 – 17.15  Koňská záchranka
17.15 – 18.00 Lasování a team penning (soutěž týmů John Deere, Budvar) – práce jezdce s dobytkem

V pavilonu Y bude po celou dobu konání Národní výstavy probíhat výstava fotografií a obrazů Dalibora Gregora. 24. 6. 2011 ve 13.00 proběhne při vyhlašování šampióna / šampiónky výstavy křest knihy autorů Stanislava Hošáka a Dalibora Gregora PONÍCI – ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY.

 

Konference a semináře

Čtvrtek, 23. 6. 2011

10.00 – 15.00
Chovatelské fórum 2011
Cesty vedoucí k dosažení rentabilního chovu prasat – aktuální stav a perspektivy chovu prasat, management zdraví, zkušenosti z nizozemského chovu prasat, hodnocení výživného stavu, probiotika a stimulátory růstu, vakcinace, kastrace kanečků, stres – negativní vliv a možnosti prevence apod.
Místo konání: sál Morava, pavilon A3

10.00 – 13.00
BIOMASA
Hlavní témata seminářů:
• Motorová biopaliva
Místo konání: přednáškový sál pavilonu V

13.00 – 15.00
Přednáška holandského chovatele Jana Hulsena a následný křest jeho knihy „Cow Signals“
13.00 Zahájení – Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press s.r.o.
13.05 Přednáška „Zdravotní problematika chovu dojnic očima chovatele“ – Jan Hulsen
14.00 Slavnostní křest odborné knižní publikace „Cow Signals“
14.30 Autogramiáda autora publikace
Místo konání: přednáškový sál pavilonu V

14.00 – 17.00
Setkání nevládních agrárních organizací V4 + Ukrajina
Místo konání: Hotel Holiday Inn

 

Pátek, 24. 6. 2011

9.30 – 13.30
Mezinárodní podnikatelské fórum zaměřené na úspěšné podnikatelské projekty v živočišné produkci zemí Visegrádské čtyřky a na Ukrajině více zde.
Místo konání: sál Rotunda, pavilon A

10.00 – 15.00
Chovatelské fórum 2011
Chovatelská a zdravotní problematika v chovech skotu a malých přežvýkavců – perspektivy chovu skotu, management prosperity chovu skotu, výživa krav v přechodném období, výživa základ zdraví, management reprodukce dojného a masného skotu, poznatky z USA pro chov skotu, perspektivy chovu ovcí a koz apod.
Místo konání: sál Morava, pavilon A3

10.00 – 16.00
BIOPYNOVÉ A MATERIÁLOVÉ TRANSFORMACE BIOMASY
Místo konání: přednáškový sál pavilonu V

10.00 – 11.00
1) Intenzifikace procesu bioplynových transformací

10.45 – 11.25
2) Testování substrátů pro bioplynové transformace

11.25 – 11.40
3) Zkušenosti z provozu BPS v ČR

12.00 – 14.15
4) Kulatý stůl s nosným tématem „Udržení úrodnosti půdy i při nárůstu využívání biomasy“ moderuje Ing. Josef Šrefl, CSc. (AGROINTEG s.r.o.)

14.15 – 16.00
5) MZE Dotace a finanční podpory transformace biomasy (Ing. Marek Světlík, Ing. Jan Bednár – MZe ČR)

13.30 – 14.30
Tisková konference Agrárních komor států V4 a Ukrajiny
Místo konání: sál Rotunda, pavilon A

Sobota, 25. 6. 2011

10.00 – 15.00
Chovatelské fórum 2011
Mýty a fakta o výživě a zdraví koně
– perspektivy chovu koní, nutriční stav koně a optimální krmná dávka, kvalita rohoviny kopyt, příčiny dermatologických změn, parazitární infekce, epizootologické požadavky na vakcinaci apod.
Místo konání: sál Morava, pavilon A3

Doprovodný program

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

ČESKÁ KUCHYNĚ – české potraviny v naší kuchyni
Místo konání: Pavilon V

Sobota, 25. 6. 2011

10.00 – 10.15  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
10.15 – 10.45 Zpracování a úprava skopového masa (ukázky porcování, očištění a další úpravy masa pro jeho následné tepelné zpracování)
10.45 – 11.00  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
11.00 – 11.30 Zpracování a úprava vepřového masa (ukázky porcování, očištění a další úpravy masa pro jeho následné tepelné zpracování)

13.00 – 13.15  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
13.15 – 13.45 Zpracování a úprava hovězího masa (ukázky porcování, očištění a další úpravy masa pro jeho následné tepelné zpracování)
13.45 – 14.00  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
14.00 – 14.30  Speciality ze skopového masa (recepty, tepelná úprava, ochutnávka, …)
14.30 – 15.00  Speciality z vepřového masa (recepty, tepelná úprava, ochutnávka, …)
15.00 – 15.15  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
15.15 – 15.45 Speciality z hovězího masa (recepty, tepelná úprava, příprava steaků, ochutnávka, …)
15.45 – 16.00  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus

Neděle, 26. 6. 2011

10.00 – 10.15  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
10.15 – 10.45 Zpracování a úprava vepřového masa (ukázky porcování, očištění a další úpravy masa pro jeho následné tepelné zpracování)
10.45 – 11.00  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
11.00 – 11.30 Zpracování a úprava skopového masa (ukázky porcování, očištění a další úpravy masa pro jeho následné tepelné zpracování)
11.30 – 11.45  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
11.45 – 12.15 Zpracování a úprava hovězího masa (ukázky porcování, očištění a další úpravy masa pro jeho následné tepelné zpracování)

13.00 – 13.30 Speciality z hovězího masa (recepty, tepelná úprava, příprava steaků, ochutnávka, …)
13.30 – 14.00  Speciality z vepřového masa (recepty, tepelná úprava, ochutnávka, …)
14.00 – 14.15  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus
14.15 – 14.45  Speciality ze skopového masa (recepty, tepelná úprava, ochutnávka, …)
14.45 – 15.00  Mléko a produkty z mléka – program AKČR Bílé plus

* po celou dobu výstavy bude probíhat prezentace českých výrobků a potravin značky KLASA a program Bílé plus

 

Program ke stažení