KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na základě poznatků z praxe zmírňuje vládní novela požadavky na včelařské lektory

17/06/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

 

Zpřesnit kvalifikační podmínky pro přednášející praktických kurzů pro včelaře má za cíl novela, kterou ve středu schválila vláda. Úprava by měla rozšířit počet žadatelů o dotace na zlepšení podmínek pro produkci včelařských výrobků a jejich uvádění na trh.

 

„Novela, která začne platit od 30. června 2011, vznikla na základě aktuálních poznatků z praxe. Současná úprava požaduje, aby včelařští lektoři měli středoškolské, případně vysokoškolské vzdělání v oboru včelařství. Novela s ohledem na reálnou situaci v odborném vzdělání osob, které jsou v praxi schopny zajišťovat tuto záslužnou a nezastupitelnou pedagogicko-metodickou činnost, rozšiřuje stávající možnosti i o osoby, které mají osvědčení pro výkon učitele včelařství,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.

 
Novela má technický charakter a její realizace nezatíží státní rozpočet, ani ostatní veřejné rozpočty. Nepřidá administrativní povinnosti podnikatelům, ani poskytovateli dotací –  Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

 
V České republice má včelařské vzdělávání dlouholetou tradici a v současné době je vykonáváno ve dvou liniích. První představuje vzdělávání dospělých a mládeže prostřednictvím vzdělávacího centra včelařů a učitelů včelařství přímo v základních organizacích, například Českého svazu včelařů nebo Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ. Další možností je vzdělávání a poradenská činnost prostřednictvím periodik a přehledu odborného včelařského tisku.

 
Od 30. června tak Český svaz včelařů bude mít 235 lektorů, kteří budou splňovat kvalifikační požadavky. Dá se předpokládat, že jejich počet se bude zvyšovat, stejně jako u druhé největší tuzemské včelařské organizace Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, což bylo cílem této novely.