KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství chce pomoct sadařům a vinařům, které poškodily jarní mrazy

24/06/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ministerstvo zemědělství chce alespoň částečně vynahradit ovocnářům a vinohradníkům škody, které jim v květnu způsobily mrazy. Plánuje navýšit dotace v rámci programů na restrukturalizaci sadů a na nákup kapkové závlahy o 30 milionů korun.

 

Další pomoc může představovat odklad splátek u programů Zemědělec a Půda. Mrazy začátkem května nejvíc postihly Čechy. Podle odhadů způsobily na vinicích a sadech škodu až 560 milionů korun.

 

Mezi 4. až 6. květnem 2011 klesly teploty v některých českých a moravských pěstitelských oblastech až 5 stupňů pod nulu.  Ve vinařské oblasti Čechy mrazy poničily většinu vinic. 

 

„Mrazy částečně nebo úplně poškodily asi 10 500 hektarů ovocných sadů a 1 150 hektarů vinic. Podle odhadů přišli vinaři o 60 milionů korun, ovocnáři očekávají ztráty až do výše 500 milionů korun. Ještě před upřesněním škod jsme začali hledat způsob, jak jim pomoci,“ řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

Částečně pomůže zemědělcům zvýšení národních dotací pro programy Podpora restrukturalizace ovocných sadů a Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách celkem o 30 milionů korun.

 

„Cílem těchto národních dotačních programů je zlepšení zdravotního stavu porostů, zvýšení kvality a konkurenceschopnosti produkce. Dotace na obnovu sadů chceme zvýšit o 20 milionů, dotace na vybudování závlah o 10 milionů korun. Za 20 milionů jde restrukturalizovat až 150 hektarů sadů,“ vysvětlil Ivan Fuksa.

 

Ministr zemědělství chce požádat předsedu vlády o souhlas použít prostředky z nespotřebovaných výdajů, tedy ze zatím nevyužitých peněz z rozpočtu Ministerstva zemědělství.  Před navýšením bylo pro letošní rok v programu restrukturalizace 30 milionů a v programu na vybudování kapkových závlah 10 milionů korun.

 

Zemědělcům vyjde vstříc i Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. PGRLF bude souhlasit s tím, aby zemědělci v nouzi odložili splátky v programu Zemědělec, který slouží na nákup techniky a v programu Půda, kde dotace usnadní hospodáři nákup zemědělské půdy. Na tyto nákupy si zemědělci berou úvěry u bank. Pokud se s nimi dohodnou na prodloužení splátek, bude to PGRLF akceptovat a i nadále jim bude poskytovat pomoc ve formě subvence úroků.