KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství a Povodí Ohře systematicky zlepšují ochranu před povodněmi

24/06/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

v letech 2007-13 do ní plyne 550 milionů Kč

 

Ochrana před povodněmi pro Ministerstvo zemědělství i Povodí Ohře představuje jednu z priorit. Na protipovodňovou ochranu území Povodí Ohře se v letech 2007-2013 investuje cca 550 milionů korun z dotačních prostředků státu.

 

Tyto peníze uvedly již v život 6 protipovodňových opatření, dalších 10 akcí se připravuje. Samotné Povodí Ohře pak zaplatí takřka 43 milionů Kč z vlastních zdrojů. Další důležitou a společnou prioritou je bezpečnost jezů, na které se Povodí Ohře podílí, došlo k rekonstrukci jezu v Tuhnicích a připravuje se další.

 

„Ministerstvo zemědělství i Povodí Ohře se dlouhodobě snaží naplňovat vládní prioritu, kterou je protipovodňová ochrana obyvatel. Do ochrany před záplavami v letech 2007–2013 směřuje přibližně 11,5 miliardy korun. Přestože ve státním rozpočtu dochází k výrazným škrtům, částka vyhrazená na ochranu před povodněmi určitě krácena nebude,“ zdůraznil náměstek ministra zemědělství pro vodní hospodářství Aleš Kendík.

 

Druhá etapa programu prevence před povodněmi 2007-13, která má za úkol snižovat ohrožení a povodňová rizika v záplavových oblastech, přinesla jednu zásadní změnu. Nově mohou obce, města nebo kraje samostatně navrhovat protipovodňová opatření (PPO) vhodná pro tu kterou lokalitu, dochází tak ke zrychlení a zefektivnění celého přípravného procesu.  Za dva roky v červnu 2013 už mají být všechna PPO pro období druhé etapy vybudována, je proto dobré zhodnotit současné dílčí výsledky. Prozatím bylo na Ohři vybudováno 6 protipovodňových staveb za 86,5 milionů Kč, na studie záplavových území bylo vynaloženo 12 mil. Kč. Zbývá 10 akcí protipovodňových opatření s náklady 466 mil. Kč.  Mezi prioritní oblasti, ve kterých se buduje nebo bude budovat, patří například: Terezín, Bohušovice nad Ohří, Sokolov a obce Královské Poříčí, Z oblasti podpory zvyšování bezpečnosti vodních děl je prioritní akce dokončení zajištění a stability hráze nádrže Janov.

 
„Povodí Ohře v letech 2007-13 připravuje a realizuje 16 staveb a 29 odborných protipovodňových studií, které jsou nutným podkladem pro budoucí protipovodňová opatření. V tomto období se na Ohři vybuduje protipovodňová ochrana za 550 milionů korun. Důležitým hlediskem při budovaní ochrany před velkou vodou je zejména efektivita vynaložených finančních prostředků,“ uzavřel Jiří Nedoma, generální ředitel Povodí Ohře.

 

Na území celé republiky se nachází řádově několik desítek tzv. nebezpečných jezů. Jde o jezy, které jsou při neukázněném chování vodáků či rekreantů v okolí jezů potenciálně nebezpečné. Při určitém průtoku je velice obtížné nebo dokonce nemožné se z vodního proudu vyprostit. Na území ve správě Povodí Ohře se v současnosti nacházejí takové jezy dva, a to v Radošově a v Kynšperku nad Ohří. Ten nejnebezpečnější, v Karlových Varech – Tuhnicích, je již rekonstruován, a riziko pro vodáky tak nadále nepředstavuje. Rekonstrukce proběhla v rámci přeshraniční spolupráce s Bavorskem při projektu Česko-německá ekologická vodní turistika.

 

Souhrnné informace o vybraných akcích protipovodňové ochraně na Ohři

 

 

lokalita

náklady

rok dokončení

stav

vodní dílo Janov I.

41,2 mil. Kč.

2010.

dokončená

vodní dílo Janov II.

33,6, mil. Kč.

2013.

před zahájením realizace

Terezín

246,9 mil. Kč

2013

připravovaná

Bohušovice nad Ohří

63,9 mil. Kč

2013

rozestavěná

Sokolov

16 mil. Kč.

2011

před zahájením realizace

Královské Poříčí

9,9 mil. Kč

2011

před zahájením realizace

 

 

Tereza Dvořáčková                                             Jan Svejkovský
          tisková mluvčí Mze                                     tiskový mluvčí Povodí Ohře