KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Metodická pomůcka pro MAS

02/06/11
viz. zdroj

Zdroj: www.szif.cz

 

Informace o zveřejnění instrukcí pro kontrolu příloh v opatření IV.1.2

 

Na internetových stránkách www.szif.cz byly zveřejněny metodické pomůcky pro kontrolu příloh předkládaných se Žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2 (podle jednotlivých opatření/podopatření). Instrukce pro kontrolu příloh vycházejí z kontrolních listů užívaných referenty SZIF. Tyto instrukce jsou publikovány jako nezávazná pomůcka pro provádění administrativních kontrol místními akčními skupinami.

Cesta: www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA IV. → 1. Implementace místní rozvojové strategie → 1.2. Realizace místní rozvojové strategie → Ke stažení → Metodické pomůcky pro MAS → Kontrola příloh.

Očekáváme, že zveřejnění výše uvedené metodické pomůcky přispěje k nižší chybovosti příloh, které jsou předávány spolu se Žádostmi o dotaci na RO SZIF.

Zařazeno v Aktuality, MAS, SZIF