KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesnictví a myslivost v roce 2010

03/06/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 31.5.2011

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

 

Úvod

Oddíl I.
Lesnictví za Českou republiku
Metodické vysvětlivky

1. Lesnictví v roce 2010
Tab. 1.1 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti
Tab. 1.2 Půda určená k zalesnění
Tab. 1.3 Nahodilá těžba
Tab. 1.4 Dodávky dříví
Tab. 1.5 Zalesňování, obnova lesa a těžba dřeva podle dřevin
Tab. 1.6 Doplňující údaje 
Tab. 1.7 Zalesňování a přirozená obnova dle krajů
Tab. 1.8 Těžba dřeva dle krajů
Tab. 1.9 Doplňující údaje dle krajů
Graf 01 Zalesňování jehličnatými dřevinami v roce 2010
Graf 02 Zalesňování listnatými dřevinami v roce 2010
Graf 03 Těžba jehličnatého dřeva podle dřevin v roce 2010
Graf 04 Těžba listnatého dřeva podle dřevin v roce 2010
Graf 05 Zalesňování dle krajů v roce 2010
Graf 06 Těžba dřeva dle krajů v roce 2010

2. Časové řady
Tab. 2.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách
Tab. 2.2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – přepočtený
Tab. 2.3 Průměrná měsíční mzda (fyzické osoby)
Tab. 2.4 Průměrná měsíční mzda – manuálně pracující (fyzické osoby)
Tab. 2.5 Lesní pozemky dle typu hospodařícího subjektu
Tab. 2.6 Zalesňování
Tab. 2.7 Zalesňování a přirozená obnova – jehličnaté
Tab. 2.8 Zalesňování a přirozená obnova – listnaté
Tab. 2.9 Těžba dřeva podle druhů dřevin – jehličnaté
Tab. 2.10 Těžba dřeva podle druhů dřevin – listnaté
Tab. 2.11 Těžba dřeva nahodilá zpracovaná
Tab. 2.12 Dodávky dříví – jehličnaté
Tab. 2.13 Dodávky dříví – listnaté
Tab. 2.14 Bilance půdy určené k zalesňování
Graf 07 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti
Graf 08 Dodávky dříví v roce 2000
Graf 09 Dodávky dříví v roce 2010
Graf 10 Zalesňování
Graf 11 Těžba dřeva
Graf 12 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva
Graf 13 Nezpracovaná nahodilá těžba
Graf 14 Probírky a prořezávky
Graf 15 Škody zvěří

3. Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2005 – 2009
Metodické vysvětlivky

Tab. 3.1 Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2005 – 2009 (v mil. Kč)
Graf 16 Struktura produkce lesnického odvětví v roce 2009
Graf 17 Struktura mezispotřeby lesnického odvětví v roce 2009

Oddíl II.
Myslivost za Českou republiku
Metodické vysvětlivky

1. Myslivost v roce 2009
Tab. 4.1.1 Výměra honiteb v ha (podle stavu k 1. 4. 2009)
Tab. 4.1.2 Obhospodařování honiteb
Tab. 4.1.3 Lovečtí psi – skupiny plemen loveckých psů
Tab. 4.1.4 Počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti
Tab. 4.2.1 Lov, úhyn zvěře za rok 2009 a jarní kmenové stavy (JKS) zvěře k 31. 3. 2010
Tab. 4.3.1 Ostatní druhy zvěře – početní stav a lov
Tab. 4.3.2 Ostatní druhy zvěře – početní stav a lov, pokud byla udělena výjimka

2. Časové řady
Tab. 4.4 Jarní kmenové stavy zvěře k 31.3. uvedených let
Tab. 4.5 Odstřel zvěře
Tab. 4.6 Hmotnost zvěřiny
Graf 18 Jarní kmenové stavy zvěře k 31. 3. uvedených let
Graf 19 Odstřel zvěře

 

Informace ke stažení