KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

K dotazům na produkci mléka v ČR

03/06/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

V letošním roce lze očekávat, že ČR skutečně ztratí soběstačnost v mléce. Nákup mléka v r. 2010 činil 2251,4 mil. litrů, domácí tržní spotřeba 2197 mil. litrů. Přitom podíl dovozu na spotřebě 38,6 % byl téměř totožný s podílem vývozu na nákupu 40,1 %.

 

Ještě v roce 2003, před vstupem do EU činil podíl dovozu na spotřebě 13,5 % a podíl vývozu na nákupu 30,5 %. Nákup mléka tehdy ještě převyšoval domácí tržní spotřebu o téměř 0,5 mld. litrů. ČR již nebude soběstačná v žádné základní živočišné komoditě. Největší vliv na tuto skutečnost má dvacetiletá podkapitalizace odvětví zemědělství a nastavení ekonomických nástrojů na extenzifikaci. Teprve v poslední době se hledají záchranná opatření.

 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR