KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropský parlament jedná o budoucnosti Společné zemědělské politiky EU

24/06/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Takzvanou Dessovu zprávu o budoucnosti Společné zemědělské politiky projednává v těchto dnech Evropský parlament. Většina z parlamentních návrhů České republice vyhovuje a reformu SZP jednoznačně podporujeme, ale součástí zprávy je i pro nás palčivé stropování zemědělských dotací nebo požadavky starých členských států na další přechodná období pro vyrovnání přímých plateb.

 

V souladu s dlouhodobě prosazovanými stanovisky k reformě SZP se tak Ministerstvo zemědělství společně s nevládními organizacemi podílelo na přípravě pozměňovacího návrhu proti cappingu a poskytlo europoslancům stanovisko ke zprávě a všem pozměňovacím návrhům.

Ve dnech 22. až 23. 6. projednává Evropský parlament zprávu o budoucnosti Společné zemědělské politiky EU a bude hlasovat o zprávě německého poslance Alberta Desse.

 

Parlament navrhuje například užší propojení zemědělských podpor s požadavky na ochranu životního prostředí, nastolení spravedlivějších podmínek pro farmáře v EU či sblížení úrovně přímých plateb mezi členskými státy.

 

Česká republika podporuje reformní proces a většina z parlamentních návrhů České republice vyhovuje, ale některé z nich jsou naopak pro české zemědělce nevýhodné. „Usilujeme o zlepšení návrhu v několika oblastech, například vyškrtnutím ustanovení podporujícího budoucí omezení přímých plateb podle velikosti podniku. Dále se také snažíme o odstranění požadavku pro staré členské země EU na přechodné období pro vyrovnání přímých plateb a nelíbí se nám ani návrh omezit použití současného systému plateb na plochu SAPS,“ říká ke zprávě náměstek ministra Juraj Chmiel. „Na prosazení těchto požadavků úzce spolupracujeme s českými poslanci Evropského parlamentu," dodává.

 

Zpráva Evropského parlamentu vyšle signály o tom, o co bude EP usilovat v rámci konkrétních legislativních návrhů, které má Komise předložit v říjnu.