KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ENVI požaduje zákaz skládkování

24/06/11
viz. zdroj

Zdroj: RNDr. Pavel Poc – poslanec EP za ČSSD

 

Evropa zbytečně plýtvá cennými surovinami. Efektivní nakládání se zdroji může zlepšit také evidence jejich původu. 

Brusel – 21. června 2011 – Větší důraz na zachování biologické rozmanitosti a celkovou ochranu přírody při plánování evropské surovinové politiky požaduje výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI). Ten se dnes shodl na tom, že jedním ze základních opatření v tomto směru by měl být i úplný zákaz ukládání recyklovatelných materiálů na skládky.

 

"Nejde o žádný zelenou šikanu. Je třeba si uvědomit, že je nás stále víc, spotřebováváme stále víc zdrojů. Pokud se Evropa nenaučí recyklovat a stabilizovat využití materiálů, budeme mít v globální konkurenci velké potíže," říká k přijatému usnesení český europoslanec Pavel Poc.

 

Evropská unie je totiž z velké části závislá na importu surovin. Rostoucí poptávka po nic ze strany rychle se rozvíjejících ekonomik přitom na jedné straně zhoršuje strategický přístup k surovinám pro členské státy EU, a zároveň vede často až k devastaci životního prostředí.

 

"Evropské hospodářství musí být udržitelné a jednou z podmínek je dostupnost surovin. Čína už dnes omezuje nebo blokuje vývozy některých zdrojů a naopak nakupuje určité druhy odpadů jenom aby do budoucna shromáždila zdroje. Evropa zatím plýtvá a vyhazuje místo aby šetřila a recyklovala," vysvětluje poslanec Evropského parlamentu Poc.

 

Výbor ENVI proto dnes také vyzval Evropskou komisi, aby vyvinula systém řetězové správy všech surovin a vedla výrobce k tomu, aby zaznamenávali původ všech surovin prostřednictvím transparentního systému na základě stávajících příkladů (FSC a FLEGT pro ilegální suroviny) a umožnila budoucí rozvoj kritérií udržitelnosti pro suroviny.

 

"Ekonomové jsou hysteričtí z každého škytnutí spekulantských fondů, ale to, že západnímu světu mohou brzy dojít některé suroviny je jim víceméně jedno. V České republice to není jiné, neustále máme plnou pusu šetření financemi místo abychom šetřili energii a suroviny. Víc nás zajímá stolní hra zvaná ekonomika než skutečný život a skutečné problémy," dodává český poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc.

 

Výbor ENVI zároveň vyzval Evropskou komisi aby urychleně přišla s konkrétními kroky které zvýší obecné povědomí obyvatel členských států EU o problému s hrozícím nedostatkem surovin. Zároveň přitom ukládáním recyklovatelného materiálu na skládky každoročně Evropa přichází zcela zbytečně o obrovská množství cenných surovin. Například tuna mobilních telefonů obsahuje 200 až 300 gramů zlata. Jeho recyklace je přitom až šedesátkrát výhodnější než těžba stejného množství kovu báňským způsobem.

 

RNDr. Pavel Poc
Poslanec Evropského parlamentu za ČSSD
Člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), člen delegace ve Výboru pro parlamentární spolupráci EU-Rusko.

 

Více informací na www.pavelpoc.cz nebo telefonicky:
Vladislav Podracký, tel.: +420 603 815 770, E-mail: vladislav.podracky@seznam.cz