KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Český handicap trvá

29/06/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

 

Senát ČR obdržel devizový zákon s požadavkem na zrušení § 17, tedy přechodného ustanovení pro nákup půdy cizincům v měsíci květnu s tím, že Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu tuto právní normu zamítl a Senát na svém zasedání 9. června 2011 rovněž tuto normu nepodpořil.

 

Většina senátorů se zdržela hlasování. Hlavním důvodem byl právní rozklad, kde podle evropského práva, pokud ČR nepožádala o prodloužení přechodného období o tři roky ještě před 1. lednem 2011, tak je zřejmé, že s touto normou a ukončením přechodného období souhlasí.

Jasně se ale ukazuje, že toto stanovisko vlády ČR nemá oporu jak u zemědělců, reprezentovaných z valné části především Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR, tak ani u senátorského klubu ČSSD. Jak je možné, že došlo k situaci, kdy například Litva, Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Slovensko si vyjednaly prodloužení o tři roky a Česká republika ne.

Přístupové dohody umožňovaly jednání o prodloužení tohoto období zvláště v situaci, kdy zemědělci nově přistoupivších zemí brali podstatně menší dotace než zemědělci E 15. Je to obrovským handicapem pro české zemědělce ve vztahu k tomu, jaké procento půdy mají pronajaté a že neznají, jaké budou vyjednané podmínky pro ekonomické období 2014-2020.

Shoduji se tedy se stanoviskem Agrární komory ČR, že vlády ČR v posledních třech letech daly jasně najevo, že zemědělství a venkov není pro ně podstatný. Zdůrazňuji také, že prozatím zemědělci neznají dotační podmínky pro rok 2011 a zemědělství je zatím nejvíce kráceným resortem ze všech resortů.

Vláda na rozdíl od původních zemí E-15 rovněž nestanovila žádné administrativní překážky v této oblasti, například délku podnikání, podmínku vzdělání, vydání živnosti. Je zřejmé, že mimo cizích podnikatelů, kteří budou chtít na české půdě hospodařit, významnou roli bude sehrávat tak jako u všeho i spekulativní kapitál.

Jan Hajda
senátor
předseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova