KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česko na zasedání FAO podpoří revizi Střednědobého plánu a pokračování reformy organizace, na její financování by ale měly stačit řádné příspěvky

24/06/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ve dnech 25. 6. – 2. 7. 2011 se v Římě uskuteční 37. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

 

Ministerská konference členských států FAO se schází jednou za dva roky. Jejím hlavním posláním je zrekapitulovat aktivity FAO a přijmout Program práce a rozpočtu pro následující dvouleté rozpočtové období. Českou delegaci na zasedání povede ministr zemědělství Ivan Fuksa.

„ČlenovéČeského výboru pro spolupráci s FAO se na jednání, které se uskutečnilo letos na začátku května,  shodli na důležitosti volby nového generálního ředitele. Změna na tomto postu je nutná pro uskutečnění reforem Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství. V souvislosti s potřebou zabezpečení potravin účastníci zdůraznili nezbytnost užší spolupráce FAO se Světovou zdravotnickou organizací,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.

 

Česká delegace při volbě generálního ředitele FAO podpoří španělského kandidáta Miguela Ángela Moratinose Cuyaubého a rovněž pokračování reformy FAO, která má za cíl zlepšit obraz a výkonnost této organizace. Dále podpoří revizi Střednědobého plánu a schválení Programu práce a rozpočtu na období 2012 – 2013, a to v případě, že financování reformy bude plně zajištěno z řádných příspěvků. Veškerá česká stanoviska jsou v souladu se závěry koordinační skupiny EU.

Zařazeno v Aktuality