KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská produkce za rok 2010

19/05/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 18.5.2011

 

Komentář

Zemědělská produkce za rok 2010 v běžných cenách dosáhla výše 98 463,6 mil.Kč a meziročně se zvýšila o 0,8 %. Rostlinná produkce činila 53 477,3 mil. Kč, což představuje nárůst proti předcházejícímu roku o 4,8 %. Celková živočišná produkce se snížila meziročně o 4,1 % a je na úrovni 40 513,4 mil. Kč.

 

V rostlinné výrobě došlo i přes pokles sklizní u většiny komodit ke zvýšení produkce díky značnému nárůstu cen obilovin a řepky. V živočišné výrobě došlo k snížení produkce všech sledovaných komodit, výjimku tvoří produkce mléka, která se zvýšila meziročně o 14,4 % vlivem navýšení výkupních cen.

 

V časové řadě zemědělské produkce v běžných cenách je patrný výrazný vzestup v roce 2007, na kterém se podílela vyšší sklizeň obilovin, řepky a brambor spolu s výrazným navýšením cen jednotlivých komodit. Vysoká produkce se udržela i v následujícím roce. K prudkému meziročnímu poklesu zemědělské produkce o 18,1 % došlo v roce 2009 vlivem výrazného snížení cen obilovin, technických plodin, cen mléka a jatečných prasat, ale také objemu sklizní.

 

Produkce zemědělského odvětví za rok 2010 ve stálých cenách roku 2000 činila 97 893,2 mil. Kč a meziročně se snížila o 7,8 %. Rostlinná produkce poklesla o 10,0 % a dosáhla hodnoty 50 388,1 mil. Kč. Živočišná produkce činila 44 330,6 mil Kč, což představuje meziroční snížení o 5,4 %. Hodnota produkce ve stálých cenách byla přímo ovlivněna objemem produkce.

 

Produkce zemědělského odvětví ve stálých cenách roku 2000 na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy v roce 2010 představovala 27 780 Kč a proti roku 2009 klesla o 7,5 %. Produkce zemědělského odvětví ve stálých cenách na jednoho přepočteného pracovníka v zemědělství (1 AWU) se snížila meziročně o 7,23 % na 755,9 tis. Kč. Více v příloze.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Použité zkratky
Metodické vysvětlivky
Komentář

 

Tabulková část
Tab. 1 Zemědělská produkce v ČR v běžných cenách
Tab. 2 Zemědělská produkce v ČR ve stálých cenách roku 2000

 

Grafická příloha
Graf 1 Zemědělská produkce v běžných cenách
Graf 2 Zemědělská produkce ve stálých cenách r. 2000
Graf 3 Rostlinná produkce v roce 2009 a 2010 v běžných cenách
Graf 4 Rostlinná produkce v roce 2000 a 2010 v běžných cenách
Graf 5 Živočišná produkce v roce 2009 a 2010 v běžných cenách
Graf 6 Živočišná produkce v roce 2000 a 2010 v běžných cenách
Graf 7 Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zem. půdy ve stálých cenách roku 2000
Graf 8 Zemědělská produkce na 1 AWU ve stálých cenách r. 2000
Graf 9 Struktura zemědělské produkce

 

Informace ke stažení