KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci dostanou o 27,5 milionu korun víc na odstranění následků loňských povodní

05/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

5.5.2011

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství bude mít víc peněz pro zemědělce na likvidaci následků bleskových povodní, které zasáhly Českou republiku loni v květnu a červnu. Kabinet schválil, že 27,5 milionu korun zajistí částečným přesunem částky určené na odstranění škod na lesním majetku. Ministerstvo také zpřesnilo výši škod za srpnové povodně.

Bleskové povodně z května a června poničily především na Moravě a Slezsku zemědělský majetek za 340 milionů korun. Velká voda způsobila škody na orné půdě, úrodě, hospodářských zvířatech, stavbách i zemědělské technice. Vláda už loni schválila, že Ministerstvo zemědělství uvolní na jejich nápravu 100 milionů korun. 

„Podle aktualizovaných údajů o škodách si odstranění povodňových škod na zemědělském majetku vyžádá více peněz. Naopak částka určená na nápravu škod v lesích nebude celá využita. Právě proto jsem požádal vládu o zvýšení rozpočtu o 27,5 milionu korun pro zemědělce," uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Kabinet jeho žádost schválil. Podporu pro zemědělce převede ministerstvo z peněz původně určených na nápravu škod v lesích. Na jejich obnovu mělo ministerstvo vyčleněno 30 milionů korun, ale vlastníci lesů požádali pouze o 2,5 milionu korun.

Ministerstvo zemědělství také upřesnilo rozsah škod loňských srpnových povodní, které zasáhly hlavně Liberecko a Frýdlantsko, na státním vodohospodářském majetku, zemědělském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací. Odborníci spočítali, že jde o sumu vyšší než 2,6 miliardy korun. V letech 2011 až 2013 by měl ministerský rozpočet poskytnout na zmírnění následků povodní více než 1,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství uvedlo, kolik ho bude letos stát náprava povodní ze srpna 2010.

„Vzhledem k časové náročnosti přípravy větších staveb bude převážná část dotačních akcí letos dopracovaná pouze do stádia zahájení. Letos na ně budeme potřebovat 364 milionů korun," upřesnil Ivan Fuksa. Například Povodí Labe s. p. žádá o dotace na opevnění poničených břehů řek Smědá nebo Lužická Nisa.

Celkem způsobila srpnová velká voda na vodohospodářském majetku státu škody ve výši 2,3 miliardy korun. Ministerstvo zatím eviduje na léta 2011 – 2012 žádosti správců povodí – státních podniků povodí a Lesů ČR  – o podporu ve výši 614 milionů korun. Sumu za škody na zemědělském majetku vypočítalo Ministerstvo na 39,5 milionu korun. V rámci programu na zmírnění povodňových škod, by měli zemědělci letos dostat 29 milionů korun. Na vodovodech a kanalizacích způsobily srpnové záplavy škodu 233 milionů korun. Loni dostaly na jejich obnovu obce a vodohospodářské společnosti 14 milionů korun, na letošek má Ministerstvo zemědělství k dispozici asi 94 milionů.

Peníze dostanou pouze obce, podniky nebo soukromé osoby, které podají žádost a doloží ji protokoly o skutečně zjištěných škodách z povodní ze srpna 2010.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR