KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

VYHLÁŠENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE – IV. ročníku 2011

03/05/11

O NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE – KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE

V letošním roce opět startuje soutěž
„O nejlepší regionální výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“.
Abychom Vám nepletli hlavy, je třeba rozlišovat soutěže:
REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE 2011 – II. ročník,
kterou vyhlásilo MZe ČR a u ní přijímání přihlášek končilo 30.4.2011
a soutěž
„O NEJLEPŠÍ REGIONÁLNÍ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE – KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE“ – IV. ročník,
která byla vyhlášena na setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích dne 16.5.2011 a přihlášky bude možno odevzdávat do 31. července 2011.
Vyhodnocení této soutěže bude provedeno na Zahradě Čech v Litoměřicích tak, jako v předchozích ročnících.
Protože jsou dvě soutěže, jsou kategorie výrobků u obou soutěží shodné a pro jednoduší přihlašování – ti, kteří se neumístí v soutěži „Regionální potravina Ústeckého kraje“ automaticky přecházejí se svým přihláškami do soutěže krajské – „O nejlepší regionální výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“.
Soutěž je organizována pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové.
Soutěž bude zajišťovat po stránce organizační a přijímání přihlášek Agrární komora Litoměřicka – pan Václav Štork, tel.: 724 107 905, e-mail: aklitomericka@tiscali.cz, po stránce propagace a odborné pomoci Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje – paní Ludmila Holadová, tel.: 602 341 689 a paní Monika Plachá, tel.: 724 261 978, 476 700 658, e-mail: oakmo@oakmo.cz.
Metodiku a všechny informace naleznete na našich webových stránkách www.kisuk.cz. Kdykoliv se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv problémem při této soutěži.

  

 
PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PROBÍHÁ V TERMÍNU
od 16.5.2011 do 31.7.2011
 

Přihlášky lze doručit a předat osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením „Regionální výrobek ÚK – Kraje Přemysla Oráče“ na adresu:
Agrární komora Litoměřicka
pan Václav Štork
Pekařská 108/8
412 01 Litoměřice
e-mail: aklitomericka@tiscali.cz
tel.: 724 107 905
Soutěž bude hodnocena v těchto kategoriích:
1)     Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.) a tepelně neopracované (salám métského typu, čajovky, cibuláček apod.).
2)     Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky).
3)     Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
4)     Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
5)     Pekařské výrobky, včetně těstovin.
6)     Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.
7)     Alkoholické a nealkoholické nápoje.
8)     Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě.
9)     Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).
Z každé kategorie budou vyhodnoceny 3 výrobky, které obdrží DIPLOM – Regionální výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče a věcné ceny, tj.: 27 výrobků.
Každý výrobce může přihlásit do soutěže max. 5 výrobků.
Hodnotící kritéria:
I. Inovativnost – originalita, původ, regionalita, inovativnost ve zpracování
II. Senzorické posouzení – chuť, vzhled, vůně apod.
III. Použité materiály, suroviny a způsob výroby – technologická hlediska a způsob zpracování, využití místních surovin.
IV. Design výrobku – označení, vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením.
Propagace potravinářských výrobků bude provedena na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích v pavilonu „A“.
Vážení zpracovatelé, výrobci a zemědělci,
srdečně vás zveme k zapojení do této soutěže.
Celá soutěž je pro všechny účastníky bezplatnou možností široké propagace své firmy a jejich výrobků.
Celá kampaň k propagaci regionálních výrobků Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče bude prezentována ve všech médiích.
 
Metodiku vč. přihlášek regionálního výrobku ÚK 2011 naleznete zde
Výzvu regionálního výrobeku ÚK 2011 naleznete zde