KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Transformací svých úřadů chce Ministerstvo zemědělství zefektivnit fungování resortu

26/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

snížit byrokracii a zjednodušit život zemědělcům, potravinářům i spotřebitelům

 

Ministerstvo zemědělství chystá komplexní změny systému svých institucí a úřadů. Měly by přinést úsporu ve výdajích za provoz i mzdy a také snížit náklady zemědělcům. Ale především je cílem transformace pružnější fungování celého resortu, snížení byrokracie a zjednodušení života pro zemědělce, potravináře i spotřebitele.

 

Cílem reformy je zjednodušit agrární legislativu, aby byla pružnější a méně byrokraticky zatěžovala zemědělce. Po změně bude celý systém efektivnější a produktivnější, bude potřeba méně organizačních složek státu. „Snížíme počet zaměstnanců, dojde ke sloučení Pozemkového fondu s Pozemkovým úřadem. Vybudujeme jednu státní instituci, která bude vykonávat činnost vztahující se k zemědělským pozemkům a stavbám ve vlastnictví státu, včetně pozemkových úprav a vedení registru uživatelů zemědělské půdy,“ vysvětluje ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

Vše směřuje ke zjednodušení byrokracie a odstranění duplicit. Cílem je oddělit kontrolu evropských dotací od státní kontroly a více chránit spotřebitele v České republice před riziky vyplývajícími z globální ekonomiky. “Chceme také omezit počet kontrolních návštěv, abychom naše zemědělce co nejméně zatěžovali,“ slibuje ministr Fuksa s tím, že větší rozhodovací pravomoci a svoboda ale předpokládají zároveň přenesení většího dílu zodpovědnosti na samotné zemědělce.

 „Komplexní změna systému vyžaduje změnu koncepce zemědělské legislativy. Chceme posílit význam národního zákonodárství v oblasti bezpečnosti potravin, pozemkového práva a vlastnických vztahů,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa.

 

Chystá se  restrukturalizace organizačních složek státu podřízených Ministerstvu zemědělství. „Začleněním krajských a městských veterinárních správ do Státní veterinární správy dosáhneme efektivnějšího řízení. V každém ‚okresním‘ městě bude i nadále kontaktní místo pro zemědělce, kde budou moci své požadavky a problémy řešit se zástupcem státu. Počítáme i s výrazným posílením elektronické komunikace,“ zdůrazňuje ministr Fuksa.

 

Reforma zasáhne i oblast výzkumu, aby pružněji reagoval na požadavky zemědělců a jeho výsledky se rychleji uplatnily v praxi.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR