KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF vyplatil zemědělcům jen za 1. čtvrtletí roku 2011 více jak 10 miliard Kč

13/05/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplatil zemědělcům jen v 1. čtvrtletí roku 2011 částku ve výši 10 309 375 000 Kč. Z toho jsou téměř čtyři miliardy ze státního rozpočtu, zbytek pak z Evropské unie. Do konce roku SZIF předpokládá, že vyplatí 38 miliard korun, což bude zhruba o tři miliardy korun více než v loňském roce.

 

V rámci SZP existuje celá řada dotačních programů, které pomáhají zemědělcům v ČR. Administrátorem těchto dotací je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF), který je akreditovanou platební agenturou, neboli zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. „Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené zjednodušeným systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy,“ říká ředitel SZIF Ing. Oldřich Černoch CSc.

 

U jednotných plateb na plochu ( SAPS) se očekává v letošním roce nárůst až o 10 % a u národních doplňkových plateb na plochu ( Top-Up) dojde ke snížení.

 

Velké možnosti pro zemědělství představuje také Program rozvoje venkova (PRV), a stejně nezanedbatelnou finanční pomocí jsou pak rovněž tržní opatření Společného evropského trhu, které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání.

 

„V procesu administrace dotací se snažíme co nejvíce snížit byrokratickou zátěž a tím celý tento proces pro žadatele zjednodušit, zefektivnit a urychlit,“ upřesňuje ředitel SZIF Ing. Oldřich Černoch CSc.

 

Přehled výplat v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) za 1. čtvrtletí 2011 naleznete v příloze.

 

PDF ke stažení

Zařazeno v Aktuality, SZIF