KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

S mlékem a mléku na zdraví

27/05/11
viz. zdroj

Zdroj: Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravský svaz mlékárenský

Koncem května si také letos připomene, a to již po padesáté čtvrté, nesporný význam mléka v naší výživě. Bude to při příležitosti oslav Světového dne mléka, který se slaví již od roku 1957. Podnět k tomuto svátku tehdy dala konference významných světových lékařů, která diskutovala význam mléka a jeho nezastupitelnou roli ve výživě.

 

Vyhlášení tohoto svátku podpořila nejenom Mezinárodní mlékařská federace (IDF), reprezentující dnes již 86 % světové produkce mléka, ale především světově uznávaná Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) při OSN. A je skutečně co slavit: mléko a mléčné výrobky patří bezesporu mezi základní potraviny nezbytné pro kvalitní výživu člověka všech věkových kategorií. Jsou komplexní potravinou obsahující všechny tři základní živiny, tedy bílkoviny, tuky a sacharidy, dále prakticky také celé spektrum vitamínů (s výjimkou vitamínu C) a především pak jsou nejdůležitějším zdrojem dobře vstřebatelného vápníku a dalších důležitých minerálních látek. Mléko hraje již od dětství významnou ochrannou roli ve vztahu k osteoporóze, mléko je ale také důležité pro činnost mozku, nervů, srdce, pro zdravý vývoj kostí, zubů, svalstva i krve, mléčné výrobky napomáhají k odolnosti organismu proti nemocem, k udržení vnitřního prostředí v těle člověka, ale také brání výskytu rakoviny tlustého střeva.

Podíváme-li se na výrazy pro mléko v jednotlivých evropských jazycích, zjistíme, jak si jsou velmi blízké a podobné. Posuďte sami: latte, lapte, leche, lac, lakto, leite, lai, tej, milch, milk, mleko, mlijeko, mолоко, maito, mляко, melk, mjölken, mlieko. Já ale osobně pokládám český výraz za nejvýstižnější, protože v označení MLÉKO, je skryt slovní základ LÉK, a já jsem opravdu přesvědčen o tom, že mléko je skutečným „lékem“ pro všechny věkové kategorie.

Winston Churchill kdysi řekl, že „… neexistuje lepší investice, než dát dětem mléko, protože zdraví občanů je pro každou zemí nejcennější hodnotou“. A já se s ním v tomto zcela ztotožňuji.

Nezapomínejte proto ani Vy na mléko, sýry, jogurty, tvaroh! Konzumujte je pravidelně denně a vštěpujte tyto stravovací návyky svým dětem! A věřte českým výrobkům – jsou chutné, jsou bezpečné, jsou zdravé, a vždy budou nejenom Vaší dietou, ale také Vaší zdravotní prevencí. Mlékaři oslavují svůj světový den mléka koncem května, ale moderně smýšlející lidé oslavují mléko každý všední den. Tak tedy: „S mlékem a mléku na zdraví….“

 

Prezentace ke stažení

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
předseda
Českomoravský svaz mlékárenský