KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podklady ze semináře: Aktualizace Pravidel pro 13. kolo

05/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

 Dne 27. dubna 2011 se na Ministerstvu zemědělství uskutečnil seminář „Aktualizace Pravidel pro žadatele o podporu z Programu rozvoje venkova pro 13.kolo příjmu žádostí“. Podkladové materiály (resp. prezentace) k jednotlivým bodům viz přílohy.

 

Po úspěšném konání semináře o Novelizaci Pravidel v roce 2010 byla uspořádána tato akce i letos – pro 13. kolo (červen 2011).

Semináře se zúčastnilo 121 zájemců, a to především z řad budoucích žadatelů, zástupců AZV a KAZV, zpracovatelů projektů a zástupců RO SZIF a UZEI. Všechny účastníky za Řídící orgán PRV přivítala Ing. Kateřina Bělinová.

Přednášející (zpravidla gestoři opatřeních) se zaměřili zejména na změny podmínek pro 13. kolo příjmu žádostí, zkušenosti z dosavadní administrace, nejčastější chyby žadatelů a aktuální stav implementace.

 

Přílohy:
Prezentace k opatření I.1.1  (PDF, 217 KB)

Prezentace k opatření I.1.3  (PDF, 304 KB)

Prezentace k opatření I.3.1  (PDF, 259 KB)

Prezentace k opatření I.3.4  (PDF, 229 KB)

Prezentace k opatření III.1.1  (PDF, 256 KB)

Prezentace k opatření III.1.3  (PDF, 253 KB)

Prezentace k obecné části  (PDF, 253 KB)