KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

OLOMOUCKÁ VÝZVA

19/05/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Zemědělci a potravináři na setkání v Olomouci 16.5.2011 schválili tuto výzvu Vládě ČR a politikům všech politických stran v ČR. Blíží se rozhodné období pro vyjednávání reformy SZP EU po roce 2013. Po zkušenostech z minulých období, kdy bylo vyjednáno „maximum možného“, obracíme se na současnou Vládu ČR s následujícími požadavky:

 

 1. Žádáme Vládu ČR, aby při jednání o reformě SZP EU po roce 2013 neustoupila z vyjednávací pozice, na které se shodli představitelé MZe i všech nevládních organizací a která obsahuje tyto zásadní priority:
  • nepřipustit výrazné rozdíly v přímých platbách na hektar mezi jednotlivými členskými státy;
  • nepřipustit žádné stropy plateb souvisejících s velikostí a strukturou zemědělských podniků;
  • usilovat o udržení celkového rozpočtu na SZP pro období let 2014 – 2020;
  • posílit podporu na restrukturalizaci a inovace potravinářského průmyslu v zemích EU12.
 2. S cílem zastavit další pokles chovu prasat, skotu a další zemědělské produkce, žádáme Vládu ČR, aby zajistila podporu komplexu agro-potravinářů s vazbou na zaměstnanost, bezpečnou potravinovou soběstačnost a konkurenceschopnost. Reformu DPH řešit po důkladné analýze dopadů v potravinové vertikále prvovýrobce – zpracovatel – spotřebitel.
 3. Žádáme Vládu ČR, aby v souladu s politikou EU a na základě podrobných analýz národních specifik, bezodkladně zpracovala vizi českého zemědělství v horizontu minimálně do roku 2020 a dále. Na základě takto stanovené perspektivy by se zemědělci a potravináři lépe orientovali při rozhodování o investicích, které jsou s rozvojem svých podniků nuceni realizovat, a nedocházelo by ke zbytečnému plýtvání finančními zdroji.
 4. Žádáme politiky všech stran, aby Vládu ČR v našich požadavcích podpořili a české zemědělství zůstalo českým. S tradicemi a identitou našich zemědělců je spjata identita českého národa.

 

V Olomouci 16. 5. 2011                                   

účastníci Olomouckého zemědělsko-potravinářského fóra