KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákona o lihu především upravuje definice pěstitelského pálení

06/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

 Změny v oblasti pěstitelského pálení přináší nová potravinářská legislativa, která začala platit od 1. května 2011. Novela zpřehlední zákony o výrobě destilátů v pálenicích a ochrání jejich provozovatele.

 

Předmětem novely zákona o lihu byla zejména úprava definic pěstitelského pálení a následných přestupků resp. správních řízení. Úprava také nově stanoví, že pozemky pěstitele ovoce se musí nacházet na území České republiky.

 

„Ministerstvo zemědělství je přesvědčeno, že touto legislativní změnou dojde k výraznému zpřehlednění legislativy týkající se problematiky výroby destilátů v pěstitelských pálenicích,“ vysvětluje ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy Jindřich Fialka. 

 

Novela zákona o lihu přispěje rovněž k vyšší právní jistotě provozovatelů pěstitelských pálenic. Pěstitel bude totiž nově povinen odebrat do tří měsíců od výroby destilátu i množství destilátu (etanolu) nad stanovených 30 litrů, ovšem za cenu běžné sazby daně. Pokud toto ustanovení nedodrží, hrozí mu postih ze strany celního úřadu. V minulosti se stávalo, že provozovatelé pálenic destilát vyrobili, ale zákazník si ho nevyzvedl. Náklady potom musel nést provozovatel. Pokud toto ustanovení pěstitel nedodrží, hrozí mu postih ze strany celního úřadu.

 

Znění zákona č. 95/2011 Sb. je volně ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v sekci Sbírka zákonů ČR.