KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MZe už dalo na ochranu před povodněmi miliardy korun a bude v tom pokračovat i v příštích letech

12/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

Jaké se daří využívat dotace a jak postupují stavební akce v oblasti protipovodňových opatření, informoval ve středu na jednání vlády ministr zemědělství Ivan Fuksa. Podpora prevence před povodněmi a Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží jsou dva nejdůležitější a finančně nejnáročnější programy Ministerstva zemědělství.

 

Program Podpora prevence před povodněmi navazuje na I. etapu, která proběhla v letech 2002 až 2007 s náklady přes 4 miliardy korun. Za tyto peníze Ministerstvo zemědělství podpořilo přibližně 435 akcí a opatření, které ochrání více než 200 tisíc obyvatel. Hlavním cílem II. etapy programu je další snižování ohrožení a povodňových rizik v záplavových oblastech vodních toků, posílení akumulace v údolích a zvýšení kapacity koryt řek v obcích. Program je zaměřen zvláště na nejrizikovější lokality podél našich významných řek.

 
„Na druhou etapu programu protipovodňové prevence v letech 2007 až 2013 máme jedenáct miliard korun. V roce 2010 bylo potřeba na budování protipovodňových opatření přibližně 1,6 miliardy korun. Čtvrtý rok realizace tohoto programu můžeme díky plynulému čerpání finančních prostředků hodnotit kladně,“ uvedl ministr Fuksa.

 
K největším investičním akcím zahájeným v roce 2010 patří například výstavba protipovodňové ochrany na stoletou vodu na Labi na Lovosicku, zlepšení ochrany obcí Vrdy – Zbyslav hrázemi a rekonstrukcí jezu na Doubravě, dále zvýšení kapacity koryta v úseku Jihlava, Třebíč a další důležité stavby.

 
Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží navazuje rovněž na úspěšnou I. etapu z  let  2003 – 2007. V tomto období bylo vybudováno téměř 230 staveb za přibližně 2 miliardy korun. Odborníci Ministerstva zemědělství předpokládají, že v letech 2007 – 2013 dosáhnou výdaje programu tří miliard korun. Cílem je zlepšení technického stavu rybníků a vodních nádrží v České republice a obnova jejich vodohospodářských funkcí s ohledem na zásadní význam při omezování škod při povodních nebo suchu.

 
Nezbytnou součástí systému protipovodňové strategie jsou pozemkové úpravy, které za loňský rok dosáhly celkové výše 117 milionů korun. Na základě nově přijaté metodiky v roce 2010 se předpokládá v následujících letech výrazně vyšší čerpání finančních prostředků na pozemkové úpravy zaměřené na protipovodňová opatření, které zajistí vyčerpání zabezpečených finančních prostředků.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR