KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mléko a zdraví

27/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.apic-ak.cz

 

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU

 

Vliv mléka na zdraví – stále kontroverzní téma!

 • Někteří mléko zcela zavrhují a přičítají mu značnou část zdravotních problémů a „civilizačních onemocnění“.
 • Opačný krajní názorový pól naopak v mléku vidí lék téměř na vše.
 • Existují nesmiřitelné názorové skupiny.
 • Ve skutečnosti je nepochybné, že konzumace mléka a mléčných výrobků může mít a má jak pozitivní, tak i negativní dopady na zdraví.
 • Záleží, zda převažují pozitiva, a zda je tedy skutečně oprávnění doporučovat mléko jako součást zdravé výživy.

Princip dostatečných důkazů

 • Cílem mé přednášky je striktně objektivní shrnutí dopadů konzumace mlék na lidské zdraví, důsledně na principech EBD (Evidence Based Medicine) – medicíny založené na důkazech.
 • Důkazy musí pocházet z epidemiologických studií, hodnotících v reálných životních podmínkách přímý vztah mezi konzumací mléka (či mléčných výrobků) a výskytem určitého onemocnění.
 • Jako důkaz nestačí, že v mléce je obsažená určitá složka, které je obecně přisuzován určitý zdravotní efekt (v pozitivním i negativním smyslu).

Spolupůsobí i další faktory

 • Dále je třeba vidět a posuzovat, že efekt stravy je pouze jeden z mnoha faktorů určujících dopady na zdraví.
 • Vlivy genetiky, pohlaví a životního stylu, jako pohybová aktivita a kouření, jsou významné faktory, spoluovlivňující efekt konzumace mléka.
 • Mezi jednotlivci je značná individuální variabilita, což má za následek, že stejná potravina může být pro někoho prospěšná, a pro jiného škodlivá.

 

Celá prezentace ke stažení