KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

"Jen české maso do řetězce Billa" a "Co nejvíc českých bio potravin na pultech Billy"

06/05/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Vážení,
V minulém týdnu jsme na společné TK AKČR a Billa odstartovali akci a projekt, „jen české maso do řetězce  Billa“, kterou jsme připravovali  více než rok. Běží souběžně s projektem: „Co nejvíc českých bio potravin na pultech Billy“. Vocílka  je název pro projekt a logo Mistra Vocílky  garantuje nejen český původ masa  (hovězí, vepřové a drůbeží),ale i správné jeho značení a dohledatelnost. Mnoho bilbordů s Mistrem Vocílkou tak zaplavilo  dálnice a  hlavní třídy měst, dále je to televizní spot, který je vidět v rámci hlavních zpráv a do třetice ve všech 200 prodejnách Billy jsou stánky s hosteskami, které nabízejí k ochutnávce české maso.Je to velmi masivní kampaň AK ČR a Billy, hrazená z prostředků Billy. AK zajišťuje  medializaci  a vše s tím spojené.
Přikládám fakta k Vocílce a  fotky z TK, kde bylo na 30 novinářů a druhý den  jsme zaznamenali množství výstupů.
Zároveň potvrzuji, že po zdařilé kampani na ekologické zemědělství a  serii TK k bio potravinám se Billa rozhodla  podpořit  tyto aktivity AKČR i v následujícím období  počínaje tímto květnem   po 12 měsíců do dalšího  roku. Nový projekt počítá i s řadou výjezdních akcí, tiskovými konferencemi  a zajímavými výstupy jako jsou televizní spoty a  DVD  z farem a to nejen malých rodinných,ale i z velkých členských organizací  AKČR. Právě točíme  třetí . Máme i pravidelné rubriky v některých periodicích a s masivní kampaní obou projektů počítáme i na Zemi živitelce.

S pozdravem
Ing.Eugenie Línková

Souběžně s těmito aktivitami běží  pravidelně každých 14 tiskové konference na zajímavá témata, jako bylo bramborářství v ČR 21.4. 2011 a 4.5. k floristice a produkci květin, která  se v ČR  podílí na výstupech  z RV  více než 5%. Z ČSAV jsme  spolupracovali na  mezinárodní konferenci ke genofondu obilovin a s VURV Ruzyně na  akci „Český česnek na česká pole“, kde jsme zorganizovali TK s ohromným množstvím výstupů a to  nejen v denních periodicích a mediích,ale  zajímavé články vyšly i v časopisech.Doporučuji výstup ve Vlastě, kde  se dá populární formou  napsat zajímavě o zemědělství. Tyto aktivity  nestojí AK ani korunu, děláme je napřímo bez  piárových  společností.
E.L.

1. foto z TK

2. foto z TK