KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Doplňkový protokol ke Cartagenskému protokolu

17/05/11
viz. zdroj

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Doplňkový protokol ke Cartagenskému protokolu

je cestou k mezinárodní odpovědnosti při přenosu a využívání živých modifikovaných organismů

 

Včera podpisem naší velvyslankyně a stálé představitelky ČR při OSN v New Yorku se Česká republika stala signatářem nové mnohostranné environmentální smlouvy. Tento Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol o odpovědnosti a náhradě škod, sjednaný v říjnu 2010 v japonské Nagoji, patří ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti.

 

Doplňkový protokol byl vypracován na základě ustanovení Cartagenského protokolu, které ukládalo smluvním stranám vytvořit předpoklady k uplatnění společných mezinárodních zásad odpovědnosti pro řešení možných nežádoucích dopadů v oblasti živých modifikovaných organismů, účinnějšímu zajištění ochrany, náhrady vzniklých škod a tím i k lepšímu uplatnění Cartagenského protokolu.

 

Ustanovení Doplňkového protokolu umožňují využít v řadě otázek vnitrostátní právní předpisy, které řeší správní odpovědnost v souvislosti se škodami na životním prostředí. Ratifikace této nové mezinárodní smlouvy nebude tedy vyžadovat změnu aktuálně platné legislativní úpravy dané problematiky.

 

Doplňkový protokol vstoupí v platnost po ratifikaci 40 státy, smluvními stranami Cartagenského protokolu.

 

Cartagenský protokol upravuje zásady ochrany a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů, které vznikají použitím moderních biotechnologií a které mohou mít nepříznivé účinky na zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti a zdraví člověka. Česká republika je jeho smluvní stranou od 11. září 2003.

 

více informací najdete na: http://chm.nature.cz/convention/other_conv a na: www.mzp.cz