KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čeští zemědělci by mohli přijít až o 12 miliard korun

27/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.apic-ak.cz

Ve středu 25. května se ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) hlasovalo o východiscích pro návrh zemědělské politiky po roce 2013. Tato zpráva bude pro Komisi vodítkem při zpracování legislativního návrhu, který bude určovat zemědělskou politiku EU až do roku 2020.

 

Zemědělství by tak podle nových plánů nemělo jen zajišťovat potraviny pro všechny občany EU, ale měla by být také zodpovědnější vůči životnímu prostředí, vytvářet nová pracovní místa a poskytovat obnovitelné zdroje energie. Zpráva ještě bude muset projít hlasováním na plenárním zasedání parlamentu ve Štrasburku v červnu letošního roku.

 

Nové členské státy včetně České republiky však rozhodně nemohou být s výsledkem hlasování spokojeny. Výbor AGRI totiž přijal obecný návrh na zastropování dotací. V praxi to znamená, že se stanoví limit na celkový objem přijatých přímých plateb v závislosti na velikosti zemědělského podniku. A tu má v Evropě Česká republika největší a čeští zemědělci by tak mohli přijít o 6 – 12 miliard korun ročně. Výše financování SZP naproti tomu zůstane neměnná, a bude tak stále největší položkou rozpočtu EU (cca 40 %, zhruba 55 miliard euro). Pokud by návrh na zastropování přímých plateb úspěšně prošel hlasováním na plénu Evropského parlamentu, Komise bude muset připravit legislativní návrh tak, že od určité velikosti farem se už výše dotace nebude zvyšovat s výměrou obhospodařované půdy. "Bitva k tomuto bodu se tedy přesouvá na půdu pléna EP a do Evropské Komise a Rady," dodává Pavel Poc a apeluje na českou delegaci v EP, aby se sjednotila a ještě se pokusila návrhu na zastropování přímých plateb zabránit.

 

 

Více informací:
Vladislav Podracký, tel.: +420 603 815 770, E-mail: vladislav.podracky@seznam.cz

RNDr. Pavel Poc, MEP
www.pavelpoc.cz