KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká republika aktivně pracuje v Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství

12/05/11
viz. zdroj

Zdroj: www.eagri.cz

Zapojení České republiky ve vrcholných orgánech Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) je v současnosti mnohem větší než v předchozích letech. V této mezinárodní organizaci zaujímáme, jako jedna z mála nových členských zemí EU, vlivné a efektivní postavení.

 

Na začátku května se konalo na Ministerstvu zemědělství v Praze zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO, kde jeho předseda – náměstek ministra Juraj Chmiel uvedl: „Letošní aktivity FAO považuji za důležité, vzhledem ke změnám, které by měly přinést zásadní zvrat v činnosti této instituce. Je potřeba věnovat se aktuální problematice bezpečnosti potravin, vlivu potravinového zabezpečení na celkovou bezpečnostní situaci ve světě a také s tím související otázce podílu využití zemědělské půdy pro produkci potravin.“

 
Z diskuze na daná témata vyplynulo, že podíl zemědělství v české ekonomice neustále klesá a ztrácí na intenzivním charakteru a stává se stále více extenzivní. Dále odborníci diskutovali o genetických zdrojích a o rozdílné úrovni bezpečnosti potravin v rozvojových a rozvinutých zemích.

 
Na zasedání informoval stálý představitel ČR při FAO v Římě o úspěšně pokračující reformě FAO, jejíž zadané úkoly jsou již z osmdesáti procent splněny. K zefektivnění činnosti této mezinárodní organizace by měla vést decentralizace rozhodování, která patří k podstatným změnám. Další důležitou změnou bude volba nového generálního ředitele, kterého delegáti zvolí tajnou volbou na 37. zasedání konference FAO, které proběhne na přelomu června a července.
 

Česká republika je v rámci FAO pozitivně hodnocena za semináře pro rozvíjející se země bývalého sovětského bloku a balkánské země na témata transformace, statistiky, hospodaření s půdou, obchodu, myslivosti, lesního a vodního hospodářství apod. Semináře české ministerstvo zemědělství organizuje již 14 let a zúčastnilo se jich asi 1800 lidí.