KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

VÝZVA ODPOVĚDNÝCH SEDLÁKŮ

15/04/11

Očekáváme, že materiál prostudujete a těšíme se na Vaše připomínky na e-mail: cmszp@seznam.cz  Zdroj: ČMSZP

Vážení kolegové, členové svazu

zasíláme Vám materiál s názvem „Výzva odpovědných sedláků“ .  Na vypracování této výzvy se podílel i náš svaz. O tom, zda  svaz tuto výzvu podpoří a jak s ní bude naloženo  jsme jednali na úzkém předsednictvu svazu. Po bohaté a bouřlivé  diskuzi bylo přijato jednomyslné rozhodnutí, že se svaz oficiálně k této výzvě připojí a pověřilo předsedu učinit příslušné kroky.
Základní úvaha a hlavně cíl našeho svazu je být zúčastněn na spolupráci všech nevládních organizací českého zemědělství o budoucnosti zemědělské prvovýroby s cílem získat maximální možné finanční prostředky do kapitoly rozpočtu Mze a poté se podílet na jejich pokud možno spravedlivém a případně kompromisním rozdělení zemědělcům. Budeme a máme zájem na objektivním posuzování našich problémů a nechceme v žádném případě hledat řešení či navrhovat jednostranně výhodná stanoviska jenom pro některé konkrétní  skupiny zemědělců.
Jedním z dohodnutých kroků je, že předložíme tento materiál Vám k diskusi v rovině hledání dalších názorů, námětů či případně připomínek. Nechceme v žádném případě, aby se na tento materiál pohlíželo z roviny kontroverzní, ale chceme doopravdy, aby se náš svaz aktivně podílel na tvorbě zemědělského prostředí a nebyl postaven do role pouze přihlížitele.

Vážení kolegové, věříme, že tento materiál vyvolá potřebnou diskusi a nám členům úzkého vedení svazu umožní nadále rasantně hájit stanoviska svazu, potažmo jeho členů.

Přejeme Vám úspěchy v podnikání, klidnou mysl a co nejvíce vláhy na pole s pozdravem

„ Pax arva colat“

                                                             
za úzké vedení svazu
B u r k o ň   Lubomír v.r.
předseda  svazu

V Praze dne 14.4.2011

Příloha:
VÝZVA  ODPOVĚDNÝCH SEDLÁKŮ 

Zařazeno v Aktuality