KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejnění Fiche opatření platné od 13. kola příjmu žádostí

10/03/11

Na webových stránkách SZIF byl dne 4.3.2011 zveřejněn nový formulář Fiche platný od 13. kola příjmu žádostí. Většina provedených změn byla provedena z důvodu zjednodušení pro místní akční skupiny a v neposlední řadě i z důvodu aktualizace Pravidel IV.1.1 a IV.1.2.
 

 

Formulář nově obsahuje řadu vnitřních kontrol, nové číselníky a částečně byla upravena i jeho struktura.

Cesta: www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA IV. → 1. Implementace místní rozvojové strategie → 1.1. Místní akční skupina → Ke stažení → Fiche opatření – od 13. kola PRV Upozorňujeme místní akční skupiny, že ve výzvách vztahujících se ke 13. kolu PRV je možno vyhlásit pouze Fiche, které byly aktualizovány do nového formuláře, jsou v souladu s Metodikou pro tvorbu Fichí a specifickými podmínkami opatření IV.1.2 a byly schváleny ze strany SZIF.

Jak bylo avizováno na společných školeních, aktualizace Fichí probíhá standardním způsobem, tj. prostřednictvím Hlášení o změnách, jehož přílohou je/jsou aktualizovaná/é Fiche (v rámci jednoho Hlášení lze aktualizovat i více Fichí). Dle Pravidel ale stále platí, že změna hlavního opatření není přípustná, lze ale přidávat Fiche nové (přidání nové Fiche musí vycházet z aktualizace SPL, které se dokládá jako další příloha Hlášení o změnách).

V zájmu bezproblémového průběhu 13. kola PRV doporučujeme MAS v nejbližší době aktualizovat pouze ty Fiche, které plánují ve 13. kole vyhlásit.

Věříme, že jak nová zjednodušená a transparentnější Pravidla, tak nový formulář Fiche přispějí k efektivnějšímu naplňování priorit a cílů strategických plánů Leader.

Zdroj: www.SZIF.cz